| جمعه، 10 آذر 1402
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان و منتخب اول تهران در مجلس دهم امروز (یک شنبه 5 اردیبهشت) مهمان مردم رشت است گردهمایی بزرگ اصلاح طلبان در حمایت از محمدصادق حسنی جوریابی از حوزه انتخابیه رشت و منوچهر جمالی از حوزه انتخابیه رودبار و منجیل با حضور فعالین سیاسی از سراسر استان و حضور پرشمار مردم در سالن تختی مجموعه عضدی رشت برگزار شد. (گزارش مشروح این گردهمایی) محمدرضا عارف (1) محمدرضا عارف (2) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (23) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (18) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (24) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (32) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (31) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (25) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (3) محمدرضا عارف (3) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (2) احمد رمضانپور عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (1) محمدرضا عارف (5) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (12) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (4) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (33) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (29) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (13) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (14) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (15) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (16) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (34) سارنگ حسن پور عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (53) غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی (4) محمدرضا عارف (4) غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی (2) غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی (3) غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی (1) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (48) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (50) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (26) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (52) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (47) محمدرضا عارف (6) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (61) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (27) محمد صادق حسنی عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (49) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (28) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (30) محمدرضا عارف (12) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (11) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (37) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (60) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (38) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (41) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (43) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (6) محمدرضا عارف (7) محمدرضا عارف (8) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (9) محمدرضا عارف (11) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (10) محمدرضا عارف (9) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (17) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (64) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (5) محمدرضا عارف (13) عارف گردهمایی اصلاح طلبان رشت (20)
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code