شنبه، 05 بهمن 1398 | 2020 Saturday 25 ,January  
نگاه ایران:وکیل مدافع اعظم گفت: به دستور معاون دادستان مشهد قرار متهم، شوهر اعظم تشدید و تبدیل به بازداشت موقت شد. مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: روز گذشته به دستور معاون دادستان مشهد و پس از ملاحظه نتایج پزشکی قانونی، هم چنین این که جرم انجام یافته موجب جریحه دار شدن اذهان عمومی شده است، قرار متهم تشدید یافته و وی تا روز دادگاه به صورت بازداشت قرار دارد. در چند روز گذشته با تائید مدارک پزشکی قانونی، موضوع وثیقه 20 میلیون تومانی برای آزادی شوهر اعظم نیز از بین رفت.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code