| جمعه، 31 شهریور 1402
نگاه ایران/ رضا احمدپور: در این مسابقه که تحت تاثیر وفات ناگهانی مهرداد اولادی برگزار شد، ملوان در دقیقه 4 توسط مازیار زارع به گل رسید اما سایپا با گل غلامرضا رضایی(10) بازی را مساوی کرد. با این حال ملوان به حملات خود ادامه داد و قبل از پایان نیمه دوبار دیگر توسط کنعانی زادگان (25) و رافخایی(34) به گل رسید و در بازی را بست. در نیمه دوم تک گل رضایی (79) نتیجه ای برای سایپا نداشت تا ملوانی ها در پایان مسابقه جشن تلخی در ورزشگاه تختی برگزار کنند. پس از پانزده هفته ملوانان موفق شدند سه امتیاز یک بازی را به حساب خود واریز کنند. آنها که آخرین بار در هفته یازدهم بازی های لیگ پانزدهم در خانه و در بازی برابر فولاد به پیروزی رسیده بودند دیگر رنگ پیروزی در بازی های خود ندیده بودند تا در نهایت در بازی هفته بیست و هفتم آنها نوار شکست های خود را پاره کردند و موفق به پیروزی شدند. هواداران ملوان با روشن کردن فشفشه های رنگی پیروزی با ارزش تیمشان مقابل سایپا را جشن گرفتند. آنها حالا به بقا در لیگ امیدوارند. ملوان -سایپا (1) ملوان -سایپا (2) ملوان -سایپا (3) ملوان -سایپا (4) ملوان -سایپا (5) ملوان -سایپا (6) ملوان -سایپا (7) ملوان -سایپا (8) ملوان -سایپا (9) ملوان -سایپا (10) ملوان -سایپا (11) ملوان -سایپا (12) ملوان -سایپا (13) ملوان -سایپا (14) ملوان -سایپا (15) ملوان -سایپا (16) ملوان -سایپا (17) ملوان -سایپا (18) ملوان -سایپا (19) ملوان -سایپا (20) ملوان -سایپا (21) ملوان -سایپا (22) ملوان -سایپا (23) ملوان -سایپا (24) ملوان -سایپا (25) ملوان -سایپا (26) ملوان -سایپا (27) ملوان -سایپا (28) ملوان -سایپا (29) ملوان -سایپا (30) ملوان -سایپا (31) ملوان -سایپا (33) ملوان -سایپا (34) ملوان -سایپا (35) ملوان -سایپا (36) ملوان -سایپا (37) ملوان -سایپا (38) ملوان -سایپا (39) ملوان -سایپا (40) ملوان -سایپا (41) ملوان -سایپا (42) ملوان -سایپا (44) ملوان -سایپا (45) ملوان -سایپا (46) ملوان -سایپا (47) ملوان -سایپا (48) ملوان -سایپا (49) ملوان -سایپا (50) ملوان -سایپا (51) ملوان -سایپا (52) ملوان -سایپا (53)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code