| دوشنبه، 17 مرداد 1401
نگاه ایران:معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: میانگین حقوق فرهنگیان در شهریور ۹۲ مبلغ ۱۲ میلیون و ۵۶۵ هزار ریال بود که این رقم در آبان ۹۴ به ۲۱ میلیون و ۷۵ هزار ریال رسید که این میزان رشد ۶۷.۷ دهم درصد را نشان می دهد.
 سیدمحمدبطحایی با اشاره به سخنان وزیر آموزش و پرورش در خصوص افزایش 67 درصدی میانگین حقوق فرهنگیان طی ۲ سال گذشته، گفت: از آن جا که رشد میانگین حقوق فرهنگیان در آبان 94 را با شهریور 92 مقایسه کنیم، مشاهده می شود که میانگین حقوق و مزایا از مبلغ 12 میلیون 565 هزار ریال در شهریور 92 به 21 میلیون و 75 هزار ریال در آبان ماه 94 رسیده است که این میزان رشد 67.7 دهم درصدی را نشان می دهد.
او گفت: این در حالی است که افزایش حقوق مطابق با ضریب جدول حقوق کارکنان دولت در هر سال توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ می شود به گونه ای که در سال 93 نسبت به سال 92 معادل 20 درصد و در سال 94 نسبت به سال 93 معادل 14 درصد رشد داشته است و مقایسه آماری ارقام با سایر کارکنان دولت هرگونه تشکیک در جهت محاسبات را به طور کامل برطرف می کند. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت یازدهم به معیشت فرهنگیان توجه ویژه داشته است، گفت: در مقایسه رشد میانگین حقوق فرهنگیان افزایش بیشتری اعمال شده است و البته بخش عمده آن مربوط به اجرای طرح رتبه بندی معلمان بوده که از مهر سال 94 اجرایی شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code