| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که مشمولان غایب بیش از هشت سال می توانند با پرداخت جریمه معاف شوند. نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بند ب بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 کل کشور را با 121 رای موافق، 23 رای محالف، پنج رای ممتنع از 195 نماینده حاضر تصویب کردند که بر این اساس به دولت اجازه داده می شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در این بند میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه را مشخص کردند که بر این اساس، برای مدرک تحصیلی زیردیپلم پایه ریالی جریمه مشمولین غائب 100.000.000 ریال، دیپلم، 150.000.000 ریال، فوق دیپلم، 200.000.000 ریال، لیسانس، 250.000.000 ریال، فوق لیسانس 300.000.000 ریال، دکترای پزشکی 350.000.000 ریال، دکترای غیرپزشکی 400.000.000 ریال، پزشکان متخصص و بالاتر 500.000.000 ریال در نظر گرفته شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code