| دوشنبه، 17 مرداد 1401
نگاه ایران/پویا بازارگرد: تیم داماش گیلان توانست در خانه تیم انتهای جدولی آلومینیوم هرمزگان را نتیجه 3-0 شکست دهد.  تیم داماش گیلان امروز در حالی به مصاف آلومینیوم که آخرین تیم جدول رده بندی مسابقات است رفت که برای بقا نیاز به سه امتیاز مهم این بازی داشت، در حالی که داماش با اخراج مهیار نوری در  دقیقه36 نیمه اول 10 نفره شد اما در پایان توانست حریف خود را با نتیجه 3-0 شکست دهد. گل های داماش گیلان در این بازی را مصطفی حاجتی،حمید خدابنده لو و حافظ یعقوبی به ثمر رساندند تا داماش با این برد 34 امتیازی شود. داماش با این برد در رده هجدهم جدول 20 تیمی قرار دارد. داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (1) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (2) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (3) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (10) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (5) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (4) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (6) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (7) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (11) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (17) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (24) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (26) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (27) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (20) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (23) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (16) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (28) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (29) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (30) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (31) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (32) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (34) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (33) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (35) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (36) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (37) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (38) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (39) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (40) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (41) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (42) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (25) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (43) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (44) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (46) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (47) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (48) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (49) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (50) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (51) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (52) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (53) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (55) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (21) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (56) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (54) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (57) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (58) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (59) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (60) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (12) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (13) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (22) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (14) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (15) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (18) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (19) داماش گیلان آلومینیوم هرمزگان (62)
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code