| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران/ پویا درگاهی: اولین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری صبح امروز با ریاست فاطمه شیرزاد برگزار شد. اسماعیل حاجی پور، محمود باقری، رضا موسوی روزان و مظفر نیکو منش دیگر اعضای کمیسیون بهداشت و محیط زیست بودند. اعلام برنامه هفته بهداشت در رشت موضوع مورد بحث کمیسیون بود. فاطمه شیرزاد در این جلسه اعلام کرد: 21 برنامه از سوی معاونت خدمات شهری و مدیریت پیشگیری شهرداری رشت در هفته سلامت برگزار می شود. ویزیت رایگان پاک بانان شهرداری، واکسیناسیون هپاتیت برای کارکنان مشاغل پر خطر شهرداری مانند؛ کارگران رفت وروب، فضای سبز، کارخانه آسفالت و آتش نشانی بخش هایی از برنامه های مد نظر این ارگان است. مرتضی عاطفی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت یکی از مهمانان کمیسیون بود. وی درباره مشکلاتی که درباره سگ های زنده گیری شده پیش آمده بود توضیحاتی ارائه کرد. محمد پورناصرانی شهردار منطقه 1،  معاون شهردار منطقه 2 ، سمیه رستگار شهردار منطقه 3، علی مقصودی شهردار منطقه 4 و معاون شهردار منطقه 5 در کمیسیون حضور داشتند. کمیسیون بهداشت مرتضی عاطفی (1) محمود باقری مقصودی شهردار منطقه 4 (2) پورناصرانی محمد (1) نیکومنش فاطمه قدیمی (2) فاطمه شیرزاد (5) علی بهارمست سمیه رستگار (1) حسن راضی IMG_1919 روزان حاجی پور (2) IMG_1917 کمیسیون شورای شهر رشت (2)