| چهارشنبه، 06 مرداد 1400
اختصاصی/ به گزارش نگاه ایران: چندی پیش مسافر کشی رییس یک واحد دانشگاهی با خودروی دانشگاه در یکی از شهرهای گیلان طرح آح از جانب چند سایت خبری موجی رسانه ای به پا کرد. اما این قضیه به همین جا ختم نشد و پس از درج این خبر،  رییس یک دانشگاه دیگر در همان شهر از یکی از سایت های خبری قصد شکایت را داشت و مدعی شد این سایت خبری با این کار در زندگی خصوصی او دخالت و آبرویش را به دلیل زندگی در شهر رشت و رفت و آمد به محل کار و مسائل متعاقب آن خدشه دار کرده است. با در نظر گرفتن این مساله که رییس واحد دانشگاهی مدنظر در خبر مطرح شده در رسانه ها، این فرد معترض نبوده است، به نظر می رسد باید گفت: قضیه مسافرکشی بیخ کرده و با افشای یک مورد دیگر، دومینوی افشای مسافر کشی با خودروی اداری در گیلان به راه افتاده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code