| شنبه، 29 مرداد 1401
نگاه ایران/آرمین گیویلی: یکی از شادترین لحظات کودکان وقتی است که در پارک یا شهربازی حضور پیدا می کنند. آنها بارها و بارها سوار سرسره و تاب می شوند بدون کمترین ملال و احساس تکراری بودن. کودکان هنوز درکی از دنیای بزرگسالی ندارند به همین دلیل مهم ترین هدفشان استفاده هر چه بیشتر از تاب و سرسره است. اگر بعضی از بزرگ ترها در بازی کودکانه آنها دخالت نکنند به سبک خود با هم مدارا می کنند. در ادامه گزارش تصویری ساعاتی با کودکان در پارک شهر رشت از نظرتان می گذرد. پارک شهر کودکان (4) پارک شهر کودکان (5) پارک شهر کودکان (6) پارک شهر کودکان (7) پارک شهر کودکان (8) پارک شهر کودکان (9) پارک شهر کودکان (10) پارک شهر کودکان (11) پارک شهر کودکان (12) پارک شهر کودکان (13) پارک شهر کودکان (14) پارک شهر کودکان (15) پارک شهر کودکان (16) پارک شهر کودکان (17) پارک شهر کودکان (18) پارک شهر کودکان (1) پارک شهر کودکان (3)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code