| جمعه، 21 مرداد 1401
نگاه ایران/پویا بازارگرد:صد و سی شش جلسه شورای شهر رشت با حضور 13 عضو و با غیبت فرانک پیشگر و منوچهر جمالی عصر امروز در ساختمان حاج خلیل رفیع خیابان مطهری رشت برگزار شد. به جز موضوع تکراری تاخیر یکساعته در آغاز نشست مهم ترین دستور جلسه امروز نامگذاری معابر در رشت بود.(گزارش جلسه) جلسه شورای شهر رشت (10) عباس صابر فروردین جلسه شورای شهر رشت (12) جلسه شورای شهر رشت (11) امیرحسین علوی فروردین جلسه شورای شهر رشت (25) جلسه شورای شهر رشت (14) مظفر نیکومنش فروردین جلسه شورای شهر رشت (23) فاطمه شیرزاد فروردین جلسه شورای شهر رشت (15) محمد رفیعی فروردین مسعود کاظمی فروردین جلسه شورای شهر رشت (18) جلسه شورای شهر رشت (19) فرهاد شوقی فروردین اسماعیل حاجی پور فروردین جلسه شورای شهر رشت (6) جلسه شورای شهر رشت (24) جلسه شورای شهر رشت (22)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code