| شنبه، 29 مرداد 1401
نگاه ایران: رئیس پلیس امنیت عمومی گیلان از دستگیری یک اراذل و اوباش معروف به «شاهرخ پوتال» که چند ماهی تحت تعقیب بود خبر داد. سرهنگ سید رسول صمدی بیان داشت: ماموران اداره مبارزه با اراذل و اوباش این پلیس موفق به دستگیری یکی از اراذل و اوباش رشت معروف به «شاهرخ پوتال» را که به اتهام شرارت، باج گیری، قدرت نمایی، سلب آسایش عمومی و ایجاد مزاحمت برای نوامیس چند ماهی تحت تعقیب مراجع قضایی بود در آخرین مخفیگاهش شدند. وی افزود: ماموران پس از انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه متهم را شناسایی و در یک اقدام ضربتی وی را  دستگیری  برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند. سرهنگ صمدی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس به پشتوانه حمایت های دستگاه قضایی با افرادی که بخواهند به نظم و آرامش و امنیت شهروندان خدشه وار کنند قاطعانه برخورد می کند و افرادی که نیات پلیدی در سر می پرورانند باید بدانند که با اقدام قانونی و جدی پلیس رو به رو خواهند شد  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code