| شنبه، 22 مرداد 1401

نگاه ایران: خبر درگذشت «نوید صفرزاده» رئیس شبکه دامپزشکی این شهرستان بر اثر ایست قلبی موجی از غم و اندوه را در بین کارکنان شبکه دامپزشکی تالش ایجاد کرد.

صفرزاده پزشکی بسیار پرتلاش و متدین بود که تمام وقت خود را صرف بهداشت مناطقی که در آنها فعالیت می کرد، گذاشت تا اینکه در یک روز غم انگیز قلبش از این همه فعالیت بازایستاد.

صفرزاده در شهریور 94 به عنوان رئیس شبکه دامپزشکی تالش منصوب شده بود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code