| شنبه، 22 مرداد 1401

نگاه ایران:  رضا علیزاده با اشاره بر لزوم توجه به داشته های فرهنگی و تکیه بر فرهنگ و هویت عامه اظهار داشت: بدون درک صحیح فرهنگی از جوامع به لحاظ تمایزات و تشابهات میان آنان نمی توان برنامه ریزی صحیحی در جهت جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان؛ علیزاده با بیان اینکه امروز یکی از اثرگذارترین منابع برای جذب گردشگران برخورد فرهنگی مناسب و تکیه بر مناسبات فرهنگی خاص بویژه فولکلور یا فرهنگ عامه است، فرهنگ عامه گیلان را به مثابه یکی از منابع غنی سرمایه فرهنگی استان خواند که می تواند بعنوان یک فرصت در توسعه پایدار و رونق گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

علیزاده سه واژه " فرهنگ عامه،توسعه و گردشگری" را نیازمند مطالعه و بررسی آکادمیک و علمی دانست و افزود:رابطه میان این سه حوزه در تحقیقات اولیه گیلان نشان می دهد که این استان به لحاظ تمدن فرهنگی غنی و بهره مندی از فولکلور متنوع و متمایز در پهنه جغرافیایی خود بی نظیر است.

این مسئول تصریح نمود: این توانمندی فرهنگی استان گیلان به شکل بالقوه قادر است انگیزه های لازم را برای گردشگران خارجی و برای دیدار از جاذبه های گردشگری استان فراهم آورد و بالندگی فزاینده این صنعت را به بار نشاند.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان با اذعان به اینکه فولکلور در جوامع سنتی در حال توسعه قدرت خاصی دارد، بر عملکرد منفی این فرصت در برخی موارد اشاره نمود و بیان داشت: باید تلاش شود تا بسترهای مطالعه دقیق و تحقیق از منابع با نگاهی نافذ صورت گیرد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code