| چهارشنبه، 06 مرداد 1400
جمشید زمانی * در زمینه برخورد بد ماموران شهرداری با دستفروشان باید گفت مطابق بند 1 و 2 ماده 55 قانون شهرداری ها ماموران شهرداری موظفند از سد معبر در معابر و پیاده روها جلوگیری کنند، اما این اختیار قانونی به این معنا نیست که این افراد هرنوع برخورد ناروا نسبت به دستفروشان و کسبه اعمال کنند. بحثی که وجود دارد مطابق بند 14 قانون احترام  به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی؛ دادگاه ها، ماموران دولتی، دادسراها و قضات از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای متهمان منع شده اند. در این راستا ماموران شهرداری نیز به موجب این قانون از هرگونه دخل و تصرف ناروا نسبت به اموال شهروندان منع شده و اختیار ندارند اموال دستفروشان را ضایع و خراب کنند و حتی موظفند در صورت جمع آوری اموال دستفروشان در نهایت دقت از این اموال مراقبت کرده  و از هرگونه سوءاستفاده  نسبت به  اموال آنها منع شده اند. البته متاسفانه در پیاده روها و معابر شاهدیم ماموران شهرداری با دستفروشان برخوردهای بدی داشته و اموال  و وسایل آنها را مورد تعرض قرار می دهند و ضایع می کنند که این رفتار خلاف قانون است و درصورتی که از طرف دستفروشان شکایتی علیه این افراد در محاکم مطرح شود قطعا با این افراد به لحاظ قانونی برخورد خواهد شد و این افراد مجرم هستند. اگر ماموران شهرداری به دستفروشان بی احترامی و توهین یا حتی آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند در صورتی که دستفروشان در رابطه با این رفتار شاهدی داشته باشند و رفتار بد ماموران شهرداری در دادگاه به اثبات برسد، ماموران نسبت به رفتار ناشایست خود مجازات خواهند شد. همان طور که سال گذشته شاهد بودیم که ماموران شهرداری با دستفروشی رفتار ناشایستی داشتند و منجر به فوت دستفروش شده بود  که در نتیجه مورد تعقیب قرار گرفتند و به مجازات محکوم شدند. البته مطابق منشور حقوق شهروندی همه افراد حق دارند شغل آّبرومندی داشته باشند اما درحال حاضر با توجه به وضعیت وشرایط بد اقتصادی افراد ناچارا به مشاغلی مانند دستفروشی روی می آورند لذا ماموران موظفند با رعایت حقوق شهروندی ودر نهایت احترام با این افراد رفتار کنند.   *وکیل دادگستری
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code