| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران:در پی تشریح یک سر خرگوش زنده در یکی از دبیرستان های پسرانه شهر همدان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از اشد برخورد قانونی با دبیر و مدیر این دبیرستان خبر داد. محمدرضا محمدی دراین باره گفت: در صورت اثبات صحت خبر انجام عملیات تشریح بر روی خرگوش زنده، اداره کل آموزش و پرورش استان باید اشد برخورد ممکن را با خاطیان داشته باشد. وی در پاسخ به این که چه واکنشی در قبال اقدام مذکور خواهید داشت؟ گفت: بنده در حین مأموریت خارج از مرکز استان این خبر را از فعالان محیط زیست دریافت کردم و با نیمه کاره گذاشتن مأموریت برای پیگیری دقیق موضوع به اداره کل بازگشتم و در مذاکره با مدیرکل آموزش و پرورش استان، ایشان ضمن ابراز حساسیت نسبت به موضوع، اعلام کرد در حال بررسی موضوع است و در صورت اثبات، حتماً خاطیان را برای مجازات اداری به هیئت تخلفات اداری معرفی خواهند کرد. وی افزود: از مدیرکل آموزش و پرورش استان درخواست کردم علاوه بر سایر اقدامات تنبیهی، نسبت به عزل مدیر مدرسه نیز اقدام کند تا دیگر شاهد این اقدامات خلاف عرف اخلاقی جامعه نباشیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code