| چهارشنبه، 17 آذر 1400
نگاه ایران:مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری ضمن اعلام این خبر که بازنشستگان از این پس می توانند برای خرید کالاهای ایرانی بن کارت خرید کالا دریافت کنند، چگونگی اقدام برای دریافت این کارت های اعتباری را تشریح کرد. حسین بخشی زاده با بیان اینکه در این زمینه تفاهم نامه ای میان صندوق بازنشستگی و بانک صادرات منعقد شده است اظهار کرد: بر این اساس فهرست اسامی تمام بازنشستگان را در اختیار بانک قرار می دهیم. وی ادامه داد: بازنشستگان متقاضی به بانک مراجعه می کنند و بانک از آنها یک تعهدنامه دریافت و اعتبار سنجی می کند که تا چهار برابر حقوق دریافتی شان را طی چهارماه دریافت کنند. مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: بازنشستگان پس از دریافت کارت های اعتباری می توانند کالای ایرانی از فروشگاه ها و شرکت های مشخص شده خریداری و مبلغ را طی 24 ماه بازگردانند. بخشی زاده افزود: بانک صادرات نیز در سامانه اطلاع رسانی خود چگونگی دریافت کارت از شعب مربوط را به بازنشستگان اطلاع رسانی می کند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code