پنجشنبه، 10 مهر 1399 | 2020 Thursday 01 ,October  
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: نشست خبری شورای شهر رشت با حضور بیش از ۳۰ خبرنگار و عکاس رسانه های مکتوب و مجازی عصر امروز در ساختمان این شورا برگزار شد. (گزارش مشروح نشست) محمدعلی رفیعی، فاطمه شیرزاد، رضا موسوی روزان،عباس صابر، امیرحسین علوی، رضا رسولی، محمد حسین کارگرنیا، اسماعیل حاجی پور، مظفر نیکومنش و مجید رجبی ده عضو حاضرشورای شهر چهارم در نشست امروز بودند. چرایی تنش بین شورا و شهرداری و همچنین لندفیل سراوان و احیای رودخانه ها دو موضوع اصلی مورد سوال خبرنگاران جمع بود. پس از پایان این نشست از خبرنگاران حاضر با اهدا لوح و کارت هدیه تقدیر به عمل آمد. DCIM101GOPROGOPR7906.

نشست خبری شورای شهر رشت (9)

محمدعلی رفیعی فروردین

نشست خبری شورای شهر رشت (18)

نشست خبری شورای شهر رشت (21)

نشست خبری شورای شهر رشت (22)

نشست خبری شورای شهر رشت (23)

نشست خبری شورای شهر رشت (25)

سید رضا موسوی روزان فروردین

نشست خبری شورای شهر رشت (26)

نشست خبری شورای شهر رشت (30)

اسماعیل حاجی پور فروردین

نشست خبری شورای شهر رشت (15)

فاطمه شیرزاد فروردین

نشست خبری شورای شهر رشت (13)

مظفر نیکومنش فروردین

نشست خبری شورای شهر رشت (29)

امیرحسین علوی‬  فروردین

نشست خبری شورای شهر رشت (5)

عباس صابر فروردین

نشست خبری شورای شهر رشت (8)

مجید رجبی فروردین1

نشست خبری شورای شهر رشت (32)

محمدحسین واثق کارگرنیا فروردین

DCIM101GOPROGOPR7928.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code