| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران: مدیرمسؤول روزنامه «شرق» درباره ی حاشیه های پیش آمده برای این روزنامه پس از انتشار تیتر و عکس یک امروز این رسانه، توضیحاتی را ارائه و این اتفاق را غیرعمدی اعلام کرد. مهدی رحمانیان توضیح داد: معتقد هستم تیتر یک و عکس صفحه یک، دو مقوله ی مجزا هستند و روال شرق هم همواره به همین منوال است. تیتر یک گزارش امروز شرق بحث پول شویی در سطحی جهانی است و عکس، مربوط به موضوعی داخلی است؛ اما اگر در انتخاب عکس دقت بیشتری می شد، شاید این اتفاق نمی افتاد تا باعث ایجاد این بدفهمی نشود. او سپس تاکید کرد: یقینا قصد و غرضی در کار نبوده است و همه می دانند ما (روزنامه شرق) مدافع دولت هستیم. رحمانیان سپس با اشاره به تیتر یک روزنامه شرق و انتشار گزارشی درباره ی پول شویی توضیح داد: این گزارش، همان گزارشی است که رسانه های جهان آن را کار کرده اند و ما هیچ ادعایی نسبت به آن نداشتیم. در رابطه با بحث های داخلی هم توضیحاتی داده شده است. مدیر مسؤول شرق سپس گفت: قبول دارم که ممکن است تیتر یک و عکس، بدخوانی داشته باشند اما این اتفاق از روی عمد نبوده است؛ چراکه تیتر مربوط به خبر دیگر است و عکس هم مربوط به گزارش دیگری است. طبیعتا تیتر و عکس متفاوت است ولی ممکن است بدفهمی ایجاد کند اما هیچ ربطی به هم ندارند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code