| شنبه، 05 آذر 1401
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص:
       کد خبر: 38516
نگاه ایران: رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت:بهتر است؛ قوه قضاییه گزارشی تهیه کند که در طی این سال ها تعداد اعدام ها چقدر بوده است و تا چه میزان تاثیر در پیشگیری از قاچاق داشته است که اگر بررسی ها نشان دهد اعدام نقش زیادی در پیشگیری از قاچاق داشته است به دنبال حذف آن نخواهیم بود و اگر مشخص شود که تاثیر نداشته آن را تغییر خواهیم داد. سعید صفاتیان با اشاره به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: در ماده ۴ این قانون آمده است؛ افرادی که بیش از ۵ کیلو تریاک یا سایر مواد مخدر را وارد یا صادر می کنند، مجازاتشان اعدام است، اما این ماده تبصره ای نیز دارد که بر اساس آن اگر شخصی تا ۲۰ کیلو مواد داشته باشد اما نتواند آن را بفروشد یا توزیع کند یا بار اولش باشد؛ اعدام نمی شود. وی ادامه داد: ماده ۵ این قانون نیز افرادی را که بیش از ۵ کیلو مواد مخدر را حمل یا نگهداری کنند؛ مستوجب مجازات اعدام می داند، اما اگر بار اول فرد باشد یا ماده مخدر به فروش نرسد، اعدام انجام نمی شود. همچنین ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز که به مواد روان گردان اختصاص دارد، با توجه به تاثیرگذاری بالای این مواد بر افراد، اعلام کرده که داشتن بیش از ۳۰ گرم ماده روانگردان مستوجب اعدام است، اما این ماده نیز اعلام می کند؛ اگر میزان مواد تا ۱۰۰ گرم هم باشد، اما توزیع و فروش نشده باشد یا بار اول فرد باشد، اعدام انجام نمی شود. قوه قضاییه براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل می کند صفاتیان با بیان اینکه منظور از این تبصره ها تحدید شرایط اعدام در ایران است، اظهار کرد: در حال حاضر بحث این است که می خواهیم؛ شرایط اعدام را از این هم محدود تر کنیم و می خواهیم بدانیم آیا این کار درست است یا خیر؟ زیرا این قانون در مجمع تشخیص مصوب شده و تشخیص خوب یا بد بودن آن برعهده مجلس است. رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد با اشاره به اینکه برخی در این مدت ایراداتی را نسبت به صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان به قوه قضائیه وارد کردند، ادامه داد: درحالی که این قوه براساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام عمل می کند و اگر قرار است؛ اصلاحی در این قانون صورت گیرد باید توسط مجمع تشخیص انجام شود. وی با بیان اینکه ما به دنبال حذف مجازات اعدام برای تمامی قاچاقچیان مواد مخدر نیستیم، خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که اعدام را برای گروه های خاص باقی بگذاریم، به عنوان مثال می خواهیم افرادی که وارد درگیری های مسلحانه مرتبط با قاچاق مواد مخدر می شوند یا افرادی که باندهای بین المللی یا ملی ایجاد کرده اند یا خودشان عضو و سرکرده این باند ها هستند؛ اعدام شوند اما افراد خرد تر اعدام نشوند. نمی توانیم مانند کشورهای اروپایی عمل کنیم صفاتیان با تاکید براینکه برای ورود به بحث حذف مجازات اعدام نمی توانیم؛ همچون کشورهای اروپایی عمل کنیم، افزود: ما در همسایگی کشور افغانستان هستیم و میزان مواد کشف شده از افراد در ایران بالا است موضوعی که در کشورهای اروپایی مشاهده نمی شود و براساس گزارش های بین المللی میزان مواد کشف شده در این کشور ها بسیار کمتر است، لذا مقایسه ایران با این کشور ها درست نیست. وی ادامه داد: با توجه به مقدار بسیار کم مواد کشف شده از افراد در جوامع غربی آنان مشکلی برای حذف مجازات اعدام ندارند، اما بحث ما این است؛ افرادی که تناژ بالای مواد مخدر را دارند، اعدام شوند. هرچند که ما در کشور شعب تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری و نیز کمسیون عفو را داریم که می توانند به این موارد رسیدگی کنند. رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد تصریح کرد: بحث ما آن است که برای افرادی به جز آنان که شرایط شان در قانون مبارزه با مواد مخدر یاد شده، مجازات اعدام را حذف کنیم و مجازات هایی را بگذاریم که تاثیرات پیشگیرانه بیشتری داشته باشند، لذا بهتر است؛ قوه قضاییه گزارشی تهیه کند که در طی این سال ها تعداد اعدام ها چقدر بوده است و تا چه میزان تاثیر در پیشگیری از قاچاق داشته است که اگر بررسی ها نشان دهد اعدام نقش زیادی در پیشگیری از قاچاق داشته است به دنبال حذف آن نخواهیم بود و اگر مشخص شود که تاثیر نداشته آن را تغییر خواهیم داد. مجازات های جایگزین به جای اعدام برای برخی قاچاقچیان صفاتیان با تاکید براینکه در صورت حذف اعدام باید از مجازت های جایگزین استفاده کرد، گفت: مجازات های جایگزین به این صورت است که اگر برای فرد قاچاقچی به جای اعدام از حبس ابد یا زندان های بیش از ۲۰ یا ۳۰ سال استفاده کردیم؛ باید حواسمان باشد که برای این حبس ها شرایط خاصی در نظر بگیریم. مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در توضیح این مطلب اظهار کرد: یکی آنکه زندانیان قاچاق مواد مخدر مورد عفو قرار نگیرند تا فرد بداند که باید مدت مذکور را در زندان بگذراند. دیگر آنکه زندانی در شرایط رای باز یا رای کار قرار نگیرد؛ یعنی در گروه آن دسته از زندانیانی قرار نگیرد که برای امرار معاش صبح سرکار رفته و شب به زندان باز می گردند. همچنین باید  شرایط اجتماعی را برای آنان سخت تر کنیم یا اجازه ملاقات با نزدیکان و افراد خانواده را برای آنان کمتر کنیم، به بیان دیگر اگر بخواهیم مجازات اعدام را برای گروهی از قاچاقچیان که در درگیری های مسلحانه شرکت نداشته اند یا باند بین المللی ایجاد نکرده اند؛ حذف کنیم باید حکم زندانشان سنگین یا غیرقابل شکستن باشد. رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد خاطرنشان کرد: موضوع حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر که توسط مجلس مطرح شد باید مورد بررسی قرار گیرد و با روی کار آمدن مجلس جدید باید نظرات آنان در این زمینه جمع بندی شود تا ببینیم نتیجه نهایی چه خواهد شد. براساس قانون، تصمیم گیری در این زمینه باید با همکاری مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code