| چهارشنبه، 06 مرداد 1400
به گزارش نگاه ایران: نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح استانی –شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۶ این طرح با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ رأی موافقت کردند. برابر این ماده، وزارت کشور موظف است برگه های رأی را به گونه ای طراحی و در اختیار رأی دهندگان قرار دهد که هر رأی دهنده در استان بتواند برای همه کرسی های نمایندگی حوزه های موجود در استان به صورت مجزا نماینده انتخاب کند. همچنین در برگه رأی محلی جهت رأی به عنوان فهرست تعیین شود. بهارستان نشینان در ماده ۷ طرح مذکور نیز مقرر کردند از هر حوزه انتخابیه موجود در استان، نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح ماخوذه حوزه انتخابیه موضوع تبصره ذیل ماده یک این قانون را کسب کرده و بالاترین رای را در کل استان به دست آورده اند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب شوند. طبق تبصره این ماده نیز مصوب شد در صورتی که حدنصاب در این ماده برای یک یا چند کرسی به دست نیاید، نامزد یا نامزدهایی که بیشترین رای را نسبت به سایر نامزدهای آن حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده باشند، به عنوان نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می یابند. اعضای هیأت اجرایی استان مشخص شد براساس این ماده، به منظور تجمیع نتایج آراء حوزه های انتخابیه موجود در استان هیأتی به عنوان هیأت اجرایی استان در محل استانداری با ریاست استاندار و عضویت مدیرکل ثبت احوال استان، رئیس دادگستری و نماینده معتمدین محلی عضو هیأت های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان تشکیل می شود. نمایندگان به منظور تجمیع نتایج آراء حوزه های انتخابیه موجود در استان اعضای هیأتی به عنوان هیأت اجرایی استان را مشخص کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح استانی –شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس با ماده ۸ این طرح با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر موافقت کردند. در تبصره یک این ماده آمده است: جلسات این هیأت با اکثریت مطلق اعضا رسمیت می یابد. همچنین در تبصره ۲ تأکید شد معتمدین محلی عضو هیأت های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان حداکثریک هفته قبل از روز رأی گیری از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیأت اجرایی استان انتخاب و به این هیأت معرفی می کنند. در تبصره ۳ نیز آمده است: فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی گیری و شمارش آراء، نتایج حاصله را با هیأت های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورت جلسه ای به هیأت اجرایی استان اعلام کنند. در آخرین تبصره توضیح داده شده است که رئیس هیأت اجرایی استان مکلف است پس از تجمیع آراء، نتایج حاصله را با هیأت نظارت استان تطبیق داده و طی صورت جلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از طریق رسانه های گروهی اعلام کند. مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی مجلس مشخص شد نمایندگان مردم در مجلس با مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای نامزدهای انتخاباتی مجلس به مدت ۱۴ روز موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه (۳۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۹ این طرح با ۱۵۴ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر موافقت کردند. براساس ماده ۹ این طرح مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۱۴ روز بوده که ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code