| یکشنبه، 07 آذر 1400
نگاه ایران:برنج و گندم دو محصول استراتژیک کشاورزی است که همواره برای واردات آن ها تعرفه های مختلفی وضع شده است و امسال هم به گفته یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تعرفه واردات برنج در سال جاری تغییری نسبت به سال گذشته نکرده و گندم هم برای امسال ممنوع الورود است مگر با نظر وزارت جهاد کشاورزی. وی اظهار کرد: تعرفه واردات برنج در سال جاری مانند سال گذشته 40 درصد تعیین شده است و از آنجاکه در سال گذشته مصوب شد تا مابه التفاوت 550 تومانی از برنج وارداتی تا پایان فصل برداشت امسال اخذ شود، این مابه التفاوت نیز تا مهر سال جاری ادامه خواهد داشت. این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توجه به این که کشور نیازی به واردات گندم خوراکی ندارد، مقرر شد واردات آن در صورت نیاز و براساس نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام شود که در همین راستا تعرفه ای برای گندم وضع نشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code