| سه شنبه، 11 بهمن 1401
به گزارش نگاه ایران: «انتشار پانصدمین کتاب نشر فرهنگ ایلیا در آستانه ده سالگی آن. به هیچ مراسمی دعوت نیستید! این فقط یک خبر ساده است برای دوستان ما که با آنها تا امروز آمده ایم. روزگارتان خوش.» این متن پیامک است از هادی میرزانژاد موحد مدیر نشر فرهنگ ایلیا که روز یک شنبه برای تعدادی از همراهان و مخاطبان این انتشارات و فعالان فرهنگی استان گیلان ارسال شده بود. گفتنی است هادی میرزانژاد و همسرش شادی پیروزی از اوایل دهه هشتاد به عنوان یک نشر مستقل توانسته اند در یک دهه فعالیت آثار خوبی را در حوزه های گوناگون نظیر داستان، شعر، نقد ادبی، جامعه شناسی، فرهنگ و ... در کارنامه خود ثبت کنند و به عنوان یک موسسه انتشاراتی موثر در استان گیلان و کشور معرفی شوند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code