| چهارشنبه، 06 مرداد 1400
به گزارش نگاه ایران به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت: طی حکمی از سوی دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، دکتر شهاب شریعتی، دانشیار گروه شیمی تجزیه، به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان معرفی شد.
در قسمتی از این حکم که توسط دکتر علیرضا امیرتیموری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، صادر شد، آمده است:
جناب آقای دکتر شهاب شریعتی
نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت امنای استان گیلان، منصوب می شوید. امیداست با توکل  به ذات مقدس باریتعالی و با صداقت و امانتداری و قانونمندی که در شما سراغ دارم، در انجام امور محوله در پیشبرد اهداف دانشگاه آزاد اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق باشید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code