| یکشنبه، 06 آذر 1401
نگاه ایران: مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10 اردیبهشت در 56 حوزه برگزار خواهد شد تا تکلیف 69 کرسی باقی مانده تعیین شود. در این مرحله کسانی می توانند در یک حوزه رای دهند که در مرحله نخست در همان حوزه انتخابیه رای داده باشند. همچنین کسانی که در مرحله اول رای نداده باشند می توانند در انتخابات شرکت کنند. برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تعرفه جدید چاپ می شود و تعرفه های مرحله اول به هیچ عنوان برای مرحله دوم قابل استفاده نیست. احکام مرحله دوم از جمله مربوط به تبلیغات همانند مرحله اول خواهد بود یعنی نامزدها یک هفته فرصت تبلیغات خواهند داشت و 24 ساعت قبل از رای گیری این فرصت به پایان می رسد. تاکنون از 207 حوزه انتخابیه مجلس، صحت برگزاری انتخابات در 202 حوزه در شورای نگهبان تایید شده است. شورای نگهبان اعلام کرده است که در چهار حوزه بازرسی انجام داده است. وزارت کشور نیز به شکایات رسیدگی کرده و آرای برخی شعب نیز بازشماری شده که تغییر در نتایج انتخابات حاصل نشده است. یکی از حاشیه های انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی عدم تایید آرای منتخب سوم اصفهان بود. براساس ابلاغیه شورای نگهبان که در اختیار استانداری اصفهان قرار گرفت، صحت آرای منتخبان اول، دوم، چهارم و پنجم این شهر تایید و آرای نفر سوم باطل شد و به این ترتیب طبق گفته زرگرپور استاندار اصفهان، انتخابات میان دوره ای برای انتخاب پنجمین نفر برگزار می شود. از سویی طبق آرا نفر ششم اصفهان 26.2 درصد آرا را به خود اختصاص داده و این از یک چهارم آرا بیش تر است بنابراین تعیین تکلیف نفر پنجم به نظر نهایی شورای نگهبان بستگی دارد. البته محمدحسین مقیمی رییس ستاد انتخابات کشور در همین رابطه گفته است که از منظر حقوقی نظرمان با شورای نگهبان متفاوت است و ما نظر خود را به آنها اعلام کرده ایم. میزان مشارکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان در تهران 50 درصد و در کل کشور 62 درصد بود. صحت انتخابات مجلس خبرگان در همه حوزه ها به تایید شورای نگهبان رسید و تکلیف این انتخابات در یک مرحله مشخص شد. دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 7 خرداد ماه آغاز می شود. به گزارش نگاه ایران، انتخابات دهمین دوره مجلس در دو حوزه رشت و رودبار به دور دوم کشیده شده است. در رودبار و منجیل صمد مرعشی با  ۱۳۲۴۰ رای و منوچهر جمالی ۸۲۵۹ رای به دور دوم رسیدند. همچنین در رشت هم غلامعلی جعفرزاده به عنوان نماینده اول رشت به مجلس راه پیدا کرد و دو نماینده باقیمانده بعد از رقابت بین جبار کوچکی نژاد، محمد صادق حسنی، ولی الله عظمتی و سید علی آقازاده انتخاب می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code