| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: تصادف عجیب یک پراید با تیر برق نرسیده به فلکه شهید قلی پور رشت که عصر امروز رخ داد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code