| یکشنبه، 23 مرداد 1401
سجاد حسینینگاه ایران/سجاد حسینی دیروز ۱۱ فروردین 1395 شاید روزی بزرگ برای شکل کالبدی شهر بود، پیاده راه فرهنگی شهر که از آبان ماه مراحل ساختش آغازشده بود در حدود ۱۵۰ روز به پایان رسید و با حضور دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی همراه با معاون خود (مهندس علیزاده) که سابقه معاونت عمرانی استانداری گیلان را در کارنامه خود دارد، استاندار گیلان، نمایندگان و مدیران ارشد استان و هنرمندان دوست داشتنی ازجمله داریوش ارجمند و ناصرمسعودی افتتاح شد با برنامه هایی نسبتا شاد و فضایی که جو محیطش برای شادی طراحی شده بود. دیروز طرحی بزرگ در شهر افتتاح می شد که تجربه آغاز در یک سال و پایان طرح در همان سال رابه ذهن مردم می سپرد و شاید بار مسئولیت مدیران شهری را بیشتر می کند و توقع مردم را بالا برده، پس می شود کارهای بزرگ را در زمان مناسب و کوتاه انجام داد. هرچند کوتاهی هایی در روند اجرای برنامه از سن کوتاه که دید را مشکل کرده بود، صدای نامناسب سیستم صوتی که عملاْ فقط آن هایی که در جلوی سن نشسته بوند صدا را می شنیدند، انتخاب موسیقی با کج سلیقگی و بی ارتباط با مردم (که شاید دلایلی از جنس فشار داشته باشد) شیرینی افتتاح یک کار بزرگ عمرانی را کم کرد. ای کاش به جزییات و تشریفات برنامه بیش تر توجه می شد و بزرگانی را برای اینکه در لیست بی دقتی شده بود در بیرون سالن نگه نمی داشتیم و ... که امید است تیم مدیریت شهری و بزرگان مسایل را دیده و درس آموخته خوبی فراهم گردد. و دیروز یک نکته بزرگ برای همه مسئولین، کارشناسان و جامعه شناسان در خود داشت؛ دیروز روز ملی، تاریخ خاص و بزرگی نبود که مردم دور هم جمع شوند، برنامه طراحی شده و تبلیغ شده از رسانه ها نبود، دیروز مردم برای دفاع یا محکوم کردن حرکت هیچ نیروی بیرونی وخارجی دور هم جمع نشده بودند، نه جایزه ای نه خواننده معروفی، نه در زمان عمومی عادت مردم برای گردش و بیرون آمدن از خانه و گردش شهری برگزار شده بود (مردم شهر رشت معمولا برای گردش بعد از ساعت ۱۹ را انتخاب می کنند) اما در ساعت ۱۶ که زمان استراحت بود همه بودند با هر نوع گرایشی، پیر و جوان آمده بودند؛ فقط همه دعوت بودند آن هم با کم ترین تبلیغات. دیروز مردم شهر رشت با آفرینش یک گردهمایی بزرگ کنار هم جمع شدند تا در شادی افتتاح یک کار بزرگ کنار هم قرار بگیرند، دیروز مردم شهر رشت با تجمعی خاطره انگیز که شاید در کم تر زمانی، میدان اصلی شهر به خود دیده بود کنار هم قرار گرفتند تا از مدیرانی که تلاش کردند و بر قول خود استوار بودند، تشکر کنند و بگویند از شما حمایت می کنیم اگر بر عهد خود باشید. همه شاد بودند و با هم از این همت و انجام پروژه در زمان کوتاه خورسند بودند از پیرمرد ۹۶ ساله­ای که میدان را بدون چراغ و خاکی و قبرستان دیده بود و میخواست آن را به شکل مدرنش هم ببیند تا جوانانی که میدان را به همان شکل قبلی خود دیده بودند همه از این رویداد شاد بودند و دوست داشتند در موفقیت این پروژه سهیم باشند و همه اینها یعنی سرمایه اجتماعی این شهر، سرمایه ای که برای افزایش هر سرمایه دیگری لازم است برای رونق اقتصاد، رونق صنعت و ... اما نکته اساسی همان شرطیست که در دل این حضور بزرگ بود! (اگر شما بر عهد خود باشید ما در کنار شما خواهیم بود) سرمایه اجتماعی بر اصل اعتماد استوار است و اگر اعتماد نباشد سرمایه اجتماعی نخواهدبود و دیروز مردم شهر رشت با حضور خود اعلام کردند به مدیریت شهری اعتماد کرده اند و حال انتخاب با مدیریت شهری است، اعضای شورای شهر و مدیران ارشد شهری و استانی که بر این اعتماد بیافزایند یا خدای ناکرده... لطفا امید مردم را ناامید نکنید؛ این بار دیگر نه ...   نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code