| چهارشنبه، 06 مرداد 1400
مدیر امور آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان تایید کرد:
       کد خبر: 3784

به گزارش نگاه ایران: احمد زارع  با اشاره به وجود آلودگی در خاک اظهار کرد: آلودگی ها دارای دو منشأ متمرکز و گسترده است.

وی آلودگی با منشأ گسترده با توجه به فرآیند پالایش در خاک و آب را به مراتب کمتر از آلودگی متمرکز عنوان کرد و افزود: فاضلاب های صنعتی و شیرآبه های ناشی از زباله ها جزو آلودگی متمرکز محسوب می شوند و از آلودگی توزیعی بیشتر هستند.

زارع با بیان اینکه نهاده های کشاورزی سم و کود دارای آلودگی است، تصریح کرد: نهاده های کشاورزی ممکن است موجب ارتقای رشد گیاه شود اما در جایگاه خود مقداری آلودگی دارد.

مدیر امور آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان از ابتکار در تهیه نهاده های کشاورزی خبر داد و بیان کرد: نهاده های کشاورزی مانند تریکوکارت جای سم را می گیرد و دفاع بیولوژیکی جایگزین دفاع شیمیایی می شود.

وی به وجود آلودگی های متمرکز در آزمایش های خاک در گیلان اشاره کرد و گفت: آلودگی متمرکز ناشی از فاضلاب های صنعتی و شهری است و بیشترین آلودگی را دارد.

زارع با اشاره به اینکه جایگاه نظارتی تاکنون موضوع مذکور را تفکیک مدیریتی نکرده است، خاطرنشان کرد: گیاه برنج با توجه به اینکه در پهنه گسترده ای از استان کشت می شود از سم و کود شیمیایی استفاده می کند.

مدیر امور آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان، گیاه برنج را دارای ریشه و ساقه خواند و یادآور شد: غذا پس از ریشه و ساقه به دانه می رسد و گیاه در مسیر انتقال غذا پالایش را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه از طریق آزمایش های خاک به وجود آرسنیک دسترسی پیدا کردیم، اظهار کرد: آرسنیک در مصب دهانه تالاب انزلی وجود دارد و نتیجه می گیریم فاضلاب هایی که وارد رودخانه ها می شود در مصب تالاب دارای بیشترین تجمیع آلودگی است.

زارع متذکر شد: میزان آلودگی مصب دهانه تالاب انزلی در حد اثرگذار نیست اما در آزمایش ها وجود دارد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code