| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران/گروه اجتماعی: پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت حدود ۶ ماه بعد از آغاز عصر امروز با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، جمعی از مدیران استان، محمد علی ثابت قدم شهردار، اعضای شورای شهر و در میان استقبال گسترده مردم رشت عصر امروز افتتاح شد.(گزارش مراسم) در ادامه بخش دوم عکس های پویا درگاهی و پویا بازارگرد از مراسم افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت را مشاهده می کنید. (گزارش تصویری قسمت اول) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (13) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (20) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (41) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (43) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (6) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (25) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (7) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (8) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (14) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (4) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (24) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (11) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (12) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (15) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (16) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (17) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (2) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (10) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (3) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (42) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (5) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (18) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (19) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (22) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (23) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (26) داریوش ارجمند افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (47) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (27) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (30) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (31) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (32) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (33) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (34) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (35) مرتضی عاطفی افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (36) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (28) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (37) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (38) عباس آخوندی1 افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (39) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (40) غلامعلی جعفر زاده افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (44) غلامعلی جعفر زاده 1 محمد علی رفیعی محمد ضا محبی افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (45) محمد علی ثابت قدم عباس آخوندی2 سمیه ستگار یعقوب امیری افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (1) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (48) حسن تامینی حسین قوامی افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (9) افتتاح بازآفرینی بافت تاریخی رشت (29)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code