| یکشنبه، 06 آذر 1401
نگاه ایران/ آدینه صالح نژاد: تا پایان هفته اول تعطیلات عید نوروز، پارک فجر و ساحل چمخاله لنگرود شاهد حضور بی شمار مسافران نوروزی بود. با توجه به بهاری شدن هوا در چند روز اخیر جاده های لنگرود مملو از خودروهایی با با پلاک هایی از استان های مختلف می باشد . شهروندان لنگرودی همانند سال های گذشته با آغوش باز میزبان مهمانان نوروزی هستند. در ادامه حال و هوای یک روز بهاری در لنگرود را از دریچه دوربین نگاه ایران مشاهده می کنید: نوروز در لنگرود (3) نوروز در لنگرود (4) نوروز در لنگرود (5) نوروز در لنگرود (6) نوروز در لنگرود (7) نوروز در لنگرود (8) نوروز در لنگرود (1) نوروز در لنگرود (9) نوروز در لنگرود (10) نوروز در لنگرود (11) نوروز در لنگرود (12) نوروز در لنگرود (13) نوروز در لنگرود (14) نوروز در لنگرود (15) نوروز در لنگرود (16) نوروز در لنگرود (17) نوروز در لنگرود (18) نوروز در لنگرود (19) نوروز در لنگرود (20)   نوروز در لنگرود (21) نوروز در لنگرود (22) نوروز در لنگرود (23) نوروز در لنگرود (24) نوروز در لنگرود (25)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code