| چهارشنبه، 06 مرداد 1400
به گزارش نگاه ایران:  در این نشست دکتر ثابت قدم ضمن تأکید بر مدیریت هزینه در ارتقای سیستم مالی گفت:باید نظارت و کنترل توسط بازرسین در سازمان ها و مناطق قوی تر باشد و افرادی که در این جهت مشغول هستند فعال تر عمل نمایند تا  هیچ گونه تخلفی صورت نگیرد. شهردار رشت یکی از اصلی ترین ضعف های موجود را عدم نظارت بر پرونده های مالی و اداری شهرداری ها عنوان نمود و ابراز داشت: بازرسین سازمان ها موظف اند براساس قانون در قالب اساسنامه تعیین شده نسبت به انجام وظایف خویش اقدام نمایند و در صورت مشاهده هرگونه انحرافی که مغایر با مواد قانونی باشد نسبت به اقدام اصولی مبادرت نمایند. ثابت قدم دقت عمل در قوانین و عدم قصور و تخلف در استعلامات و واقع گرایی و واقع بینی بازرسین را از اصلی ترین محورهای خدماتی دانست و گفت: ریشه بسیاری از مشکلات موجود عدم آشنایی کارشناسان و مدیران اجرایی با قوانین و مقررات است. وی بازنگری اصولی در خصوص بازرسین سازمان ها را خواستار شد و اظهار نمود: افرادی که به این سمت گمارده می شوند باید افرادی با کارآیی بالا و احساس مسئولیت پذیری بسیار باشند تا فضای هرگونه تخلف و سوء استفاده ای به روی متخلفین بسته شود ثابت قدم در خصوص مدیریت هزینه ها  و همچنین  برای به حداقل رساندن انحرافات در حوزه مالی مناطق و سازمان ها  گفت : در این راستا عناوین هزینه ای ، حجم و مقدار که طبق  برآورده های اولیه  توسط شخص انجام  می شود می بایست در بودجه مصوب سالانه لحاظ گردد . وی گفت : اسناد موجود حاکی از رابطه مناسبی است که بین مجموعه شهرداری و سازمان ها ، با توجه به کیفیت خدمات ارائه شده با هزینه ها ، وجود دارد. شهردار رشت جلوگیری از حیف و میل را مهم ترین اصل در جلب رضایت و کسب اعتماد شهروندان عنوان کرد و گفت: با درآمدی که شهرداری از مردم کسب می کند نمی بایست حیف و میل صورت گیرد.  برای جلوگیری از عدم اعتماد و بدبینی بیشتر مردم،  بگم بگم راه نخواهم انداخت چرا که حداقل به اندازه ده سال قابلیت تریبونی برای ساخت و نمایش دادن و عوامل فریبی برای خود ایجاد خواهیم کرد. دکتر ثابت قدم با بیان اینکه برنامه ها وقتی قابلیت اجرایی و واقعی پیدا می کنند که  قبل از ارسال به شهرداری ، پس از تایید در هیات مدیره ، به تصویب شورای سازمان برسد . وی در ادامه گفت: تکیه مدیران شهرداری برای وصول و مبانی قانونی در ارائه خدمات و اتخاذ تصمیمات مدیریتی بسیار راهبردی می باشد. شهردار رشت با اشاره به مفهوم بازرسی بیان داشت :بازرسی به معنی کشف تخلف نیست بلکه به حداقل رساندن تخلفاتی است که در اثر ناآگاهی و بی توجهی صورت می پذیرد و تاکید کرد: بازرس  نباید حقوق خود را از مدیر عاملی که قرار است سازمان زیرمجموعه اش را کنترل کند دریافت نماید اگر بسیاری از بازرسی ها بر اساس اساسنامه سازمان ها به موقع و دقیق صورت می گرفت و تبدیل به ماشین امضاء اسناد نمی گردید بسیاری از مشکلاتی که برای مدیران و پرسنل شهرداری رخ داده پیش نمی آمد و رفتار پیشگیرانه بسیار ارزشمندتر از درمان بعدی است که توسط نهادهای بررسی و نظارتی صورت می گیرد.    
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code