پنجشنبه، 10 مهر 1399 | 2020 Thursday 01 ,October  
نگاه ایران/ رضا احمدپور: آب و هوای روزهای نخست فروردین در گیلان، شرایط مطلوبی را برای صید ماهی در سواحل دریای کاسپین ایجاد کرده است. صیادان گیلانی هم از این فرصت استفاده کرده و دل به دریا زده اند تا نخستین ماهیان سال نو را صید کنند. در ادامه دوربین نگاه ایران شما را به تماشای یک روز فعالیت صیادان ماهی شرکت تعاونی پره صید ماهی کولاک در ساحل بندرکیاشهر در روز چهارم فروردین می برد؛ صیادانی که قسمت عمده صیدشان توسط مسافرینی که از نقاط مختلف کشور آمده بودند در همانجا خریداری شد. صید ماهی در کیاشهر (1) صید ماهی در کیاشهر (2) صید ماهی در کیاشهر (3) صید ماهی در کیاشهر (4) صید ماهی در کیاشهر (5) صید ماهی در کیاشهر (6) صید ماهی در کیاشهر (7) صید ماهی در کیاشهر (8) صید ماهی در کیاشهر (9) صید ماهی در کیاشهر (11) صید ماهی در کیاشهر (12) صید ماهی در کیاشهر (10) صید ماهی در کیاشهر (13) صید ماهی در کیاشهر (14) صید ماهی در کیاشهر (15) صید ماهی در کیاشهر (16) صید ماهی در کیاشهر (17) صید ماهی در کیاشهر (18) صید ماهی در کیاشهر (19) صید ماهی در کیاشهر (23) صید ماهی در کیاشهر (20) صید ماهی در کیاشهر (24) صید ماهی در کیاشهر (21) صید ماهی در کیاشهر (25) صید ماهی در کیاشهر (28) صید ماهی در کیاشهر (27) صید ماهی در کیاشهر (29) صید ماهی در کیاشهر (30) صید ماهی در کیاشهر (31) صید ماهی در کیاشهر (22) صید ماهی در کیاشهر (32) صید ماهی در کیاشهر (34) صید ماهی در کیاشهر (39) صید ماهی در کیاشهر (38) صید ماهی در کیاشهر (33) صید ماهی در کیاشهر (35) صید ماهی در کیاشهر (36) صید ماهی در کیاشهر (37) صید ماهی در کیاشهر (26)

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code