پنجشنبه، 10 مهر 1399 | 2020 Thursday 01 ,October  
نگاه ایران/پویا بازارگرد: مراسم ساعت زمین رویدادی بین المللی است که در آخرین شنبه ماه مارس به منظور فرهنگ سازی برای حفاظت از کره زمین و کاهش مصرف سوخت های فسیلی برگزار شد. در این مراسم برنامه خاموش کردن چراغ های اصلی بین ساعت 20 و 30 دقیقه تا 21 و 30 دقیقه به وقت محلی انجام می شود. سال گذشته صدها میلیون نفر در 128 کشور جهان در این مراسم شرکت کردند و موجب شدند یکی از پر مشارکت ترین برنامه های آگاهی رسانی جمعی در جهان به مرحه اجرا گذاشته شود. امسال نیز این برنامه مقابل ساختمان قدیمی شهرداری رشت توسط روابط عمومی شهرداری رشت و با مشارکت موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما و با حضور شهردار و برخی از مدیران شهرداری، برخی اعضای شورای شهر در کنار شهروندان رشتی برگزار شد. ساعت زمین رشت (3) ساعت زمین رشت (1) ساعت زمین رشت (4) ساعت زمین رشت (5) ساعت زمین رشت (2) ساعت زمین رشت (6) ساعت زمین رشت (7) ساعت زمین رشت (8) ساعت زمین رشت (9) ساعت زمین رشت (10) ساعت زمین رشت (11) ساعت زمین رشت (12) ساعت زمین رشت (13) ساعت زمین رشت (18) ساعت زمین رشت (17) ساعت زمین رشت (15) ساعت زمین رشت (19) ساعت زمین رشت (20) ساعت زمین رشت (16) ساعت زمین رشت (21) ساعت زمین رشت (22)

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code