| چهارشنبه، 06 مرداد 1400
اختصاصی/ نگاه ایران: تصاویر ذیل را یکی از شهروندان فرستاده است که می گوید در حدود نیم قرن خانواده او در خیابان آزادگان رشت زندگی می کنند. تصاویر مربوط به دیوارنویسی است که در مجاورت اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان و در ابتدای خیابانی نوشته شده  که قرار بود خیابان سعدی را به بلوار معلم،میدان سرگل، خیابان شمسی پور و بلوار شهید رجایی (رشتیان) متصل کند اما چند دهه انتظار ساکنان این مناطق برای انجام این پروژه شهرداری رشت بی نتیجه باقی مانده است.   IMAG3937 IMAG3940      

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code