| شنبه، 28 فروردین 1400
گردشی مجازی در آخرین روز سال به روایت تصویر:
       کد خبر: 36094
نگاه ایران/پویا بازارگرد:بازار بزرگ شهر رشت در بافت سنتی هسته مرکزی شهر قرار دارد و از دیرباز محلی برای تامین نیاز خانواده های رشتی و کسانی است که از شهرهای اطراف می آیند. تکاپوی خریدهای عیدی در روزهای پایانی سال و نو شدن پیشخوان مغازه ها و بساط دست فروشان و بازارگردهای سنتی و کشاورزان محلی با اجناس و کالاهای بهاره جلوه ای متفاوت به این بازار می بخشد. در ادامه دوربین نگاه ایران شما را به گردشی در بازار نوستالژیک رشت در آخرین روز سال 1394 می برد: بازار عید رشت (2) بازار عید رشت (3) بازار عید رشت (4) بازار عید رشت (5) بازار عید رشت (7) بازار عید رشت (8) بازار عید رشت (9) بازار عید رشت (10) بازار عید رشت (11) بازار عید رشت (12) بازار عید رشت (13) بازار عید رشت (14) بازار عید رشت (15) بازار عید رشت (16) بازار عید رشت (17) بازار عید رشت (18) بازار عید رشت (19) بازار عید رشت (20) بازار عید رشت (21) بازار عید رشت (33) بازار عید رشت (60) بازار عید رشت (76) بازار عید رشت (23) بازار عید رشت (72) بازار عید رشت (26) بازار عید رشت (27) بازار عید رشت (29) بازار عید رشت (32) بازار عید رشت (34) بازار عید رشت (35) بازار عید رشت (36) بازار عید رشت (37) بازار عید رشت (38) بازار عید رشت (63) بازار عید رشت (39) بازار عید رشت (24) بازار عید رشت (40) بازار عید رشت (41) بازار عید رشت (42) بازار عید رشت (43) بازار عید رشت (44) بازار عید رشت (45) بازار عید رشت (46) بازار عید رشت (71) بازار عید رشت (47) بازار عید رشت (48) بازار عید رشت (70) بازار عید رشت (49) بازار عید رشت (50) بازار عید رشت (51) بازار عید رشت (52) بازار عید رشت (73) بازار عید رشت (6) بازار عید رشت (53) بازار عید رشت (55) بازار عید رشت (56) بازار عید رشت (57) بازار عید رشت (58) بازار عید رشت (59) بازار عید رشت (68) بازار عید رشت (61) بازار عید رشت (62) بازار عید رشت (64) بازار عید رشت (65) بازار عید رشت (66) بازار عید رشت (67) بازار عید رشت (69) بازار عید رشت (74)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code