| چهارشنبه، 06 مرداد 1400
اختصاصی/ نگاه ایران: دکتر آرمین فریدی هفتخوانی * استاد محمد قاسمی صاحب پنجه های سحرآمیز،نوازنده بزرگ ویولون ،کمانچه و دایره تالش ساعاتی پیش درگذشت. هنوز در بهت و حیرت این خبرتلخ و ناگوارم . استاد کسالت داشت و اخیرا از نوعی توده سرطانی می برد اما هفته پیش که نزد ایشان رفتم بالای درخت انبه بود.هنوز میوه هایی که خود از درخت چید و با دستان مهربانش به ما داد تمام نشده است! میوه های هنر جاودانش که به مردم سرزمینش"تالش" تقدیم کرد نیز هرگز تمام نخواهد شد. این استاد بزرگ همچون یار دیرینش "استاد قسمت خانی" با حداقل ها زیست و حداکثرها را بخشید. استاد محمد قاسمی شاگرد پدرش استاد روحان قاسمی بود و50 سال نوای ویولنش گوش و روح تالش ها را نوازش داد او استادی بی اندازه فروتن و مهربان بود به تمامی معنا یک «یار» بود. یار استاد خانی و در ده سال گذشته استادی مهربان برای این حقیر نیز بود و افتخار همراهی ایشان را درجشنواره های بسیاری داشتم از جمله جشنواره کرمان. در روز افتتاحیه ایشان و استاد خانی و استاد رحیم قاسمی سه استادی بودند که از تالش در بین تقدیر شوندگان موسیقی نواحی ایران بر سر سِن میان اساتید بزرگ ایران بودند. استاد قاسمی هم بر ویولون هم بر کمانچه و هم بر دایره مسلط بود. اوائل دهه هشتاد با دایره در جشنواره های موسیقی نواحی حاضر شد چرا که ویولون به دلیل غیر بومی بودن در جشنواره ها پذیرفته نمی شد. پس از مدتی تصمیم گرفت به سبک و سیاق گذشتگان کمانچه ای برای خود بسازد.طوری که وی برای نگارنده روایت کرده در گذشته های دور کمانچه را در عروسی ها دیده بود و در هر فرصت مغتنمی نواخته بود. حاصل این تصمیمش شگفت انگیز و بیش از آن حزن انگیز بود. 11428467_496550343830229_5074591121174415555_n در اواسط دهه هشتاد در همایش تجلیل از اساتید موسیقی تالش که توسط شهریار پورمحمد در سالن دانشکده فنی در چوکا برگزار شد وی با کمانچه ای که خود ساخته بود بر سر سن آمد.کمانچه ای که کاسه اش چیزی نبود جز کاسه یک کتری فلزی کهنه! که به دلیل تنگنای مالی از آن استفاده کرده بود و یک دسته برایش ساخته بود و به جای کمان هم از آرشه ویولون استفاده می کرد! با این امکانات اندک باید می دیدید چطور مقام های تالشی را با مهارت می نواخت. متاسفانه تعلل و درگیری های متعدد این حقیر هم نگذاشت آرزوی کوچک رساندن کمانچه به ایشان عملی شود. سال گذشته با لطف دوستی یک ویولون عالی برای ایشان تهیه شد که از نواختنش بسیار خشنود بود، کمانچه ایشان بیست روز قبل سفارش داده شد و در حال ساخت است کمانچه ای که هرگز پنجه های سحرآمیز و مهربان استاد محمد قاسمی را بر تن خویش نخواهد دید.     *پژوهشگر و نوازنده موسیقی تالشی 

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code