| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران/پویابازاگرد: آخرین همایش چند منظوره اتومبیلرانی و موتورسواری با شرکت تمامی کمیته ها در رشته های تیونینگ،دریفت،کلاسیک،ریس،خودرو های آفرود (دودیفرانسیل)،موتور ریس و کراس و تریال و همچنین رشته ماشینهای رادیو کنترل (RC) روز جمعه (28 اسفند) در پیست ورزشگاه سردار جنگل رشت با حضور پرشور علاقه مندان برگزار شد.

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (3)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (4)هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (5)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (6)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (7)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (8)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (10)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (11)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (12)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (13)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (14)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (15)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (16)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (17)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (18)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (19)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (20)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (32)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (33)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (34)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (22)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (21)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (28)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (23)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (24)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (25)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (26)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (27)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (30) هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (31)

هیات موتور سورای و اتومبیلرانی گیلان دریفت و حرکات نمایشی (2)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code