| دوشنبه، 08 آذر 1400
[caption id="attachment_1918" align="alignnone" width="147"]احمد غلامی * احمد غلامی *[/caption] «پری اندرسون» نقل به مضمون معتقد است، «بزرگ ترین دستاورد بشر دموکراسی است و اگر قرار باشد سوسیالیسم در جایی به بار بنشیند، در کشورهای اروپایی است که دموکراسی را پیش و بیش از هر جایی تجربه کرده اند». سطح اتکای این تفکر بسیار تأمل برانگیز و شگفت انگیز است. با ساده سازی این مفهوم می توان نتیجه گرفت هرگونه ایدئولوژی که بخواهد خودش را منهای دموکراسی تعریف یا از آن سوءبرداشت کند، خودش را با استبدادی خواسته یا ناخواسته گره زده و شکست می خورد. شاغول حکومت های کنونی در دنیای مدرن میزان دموکراسی است، برخی کشورها دارای دموکراسی های قوی و بعضی جزء دموکراسی های ضعیف هستند. در ١٥٠ سال گذشته، یکی از جلوه های قابل رؤیت دموکراسی، صندوق رأی است؛ یعنی اطاعت از میل مردم بر حسب جمع جبری آرای کاندیداها. این نکته بدیهی را همه می دانند که این میل که منجر به انتخاب می شود چندان اصالت ندارد. یعنی این میل گاه دست کاری می شود گاه میل «دیگر»ی است که در ما حلول می کند. قصد و انگیزه و دلیل ادامه این بحث اینک در اینجا جایی ندارد. بعد از پیروزی انقلاب هم صندوق رأی یکی از مظاهر جدی دموکراسی در ایران بوده است و اگرچه با فرازونشیب، با عشق و نفرت ها و با قهر و آشتی های زیادی همراه بود، اما همواره به شکلی نمادین سرنوشت سیاست داخلی ایران را رقم زده است.  یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ١٣٩٢ که حسن روحانی، جانشین احمدی نژاد شد، نیز از این قاعده مرسوم مستثنا نیست. اما ناگفته پیداست و به شکلی ملموس و عینی احساس و تجربه می شود که انتخابات خرداد ٩٢، با دوره های دیگر تفاوتی عمیق دارد. اگر بخواهیم آن را با دو دوره شگفت انگیز دیگر مقایسه کنیم، قطعا به نتایج به دردبخور و جالبی خواهیم رسید. یکی از این نکات بدیهی این است که دوم خرداد ١٣٧٦ انفجاری از شور و حماسه بود، برای تغییر سریع که اندک اندک در توده های مردم به سردی گرایید. در نخبگان جامعه آرمان گرایی دوم خرداد به واقع بینی و در سوداگران سیاسی به مصلحت اندیشی منجر شد. از این پاره پاره شدن طبقه متوسط و نخبگان، مردی ظهور کرد که همچون ناپلئون دوم بر اسب رؤیاسازی سوار شد و چون او که نماینده کشاورزان خرده پا شده بود، نماینده آدم های حاشیه ای شد که به دنبال نماینده ای می گشتند که چون آنها حرف بزند و لباس بپوشد. اگر ناپلئون دوم کاریکاتوری از شکوهمندی عمویش بود، احمدی نژاد نیز کپی بدرنگی از ساده زیستی شهید رجایی بود و حیرت انگیز است که ساده زیستی و تقواپیشگی احمدی نژاد همچون شکوه قلابی ناپلئون دوم عیان و اثبات می شود. نه این، نه آن هیچ کدام نماینده واقعی مردم فقیر و تهی دست نبوده اند که سوار بر گرده آنها بالا رفته اند. اشتباه محاسباتی احمدی نژاد، اشتباه مزمنی است که همواره همه رؤسای جمهوری ایران را با خطر روبه رو می کند و آن هم چیزی نیست جز کژتابی یا سوءبرداشت از رأی مردم. رأی مردم فقط رأی است، درست است که وقتی آن را دادند دیگر نمی توانند پس بگیرند اما می توانند از آن بگذرند و هیچ تعهدی ندارند که چون رأی داده اند نباید به رأی خود پشت پا بزنند یا پشت به آن کنند. دست کم مردم از حق تجدیدنظر در انتخاب های سیاسی خود برخوردارند. با کسی عهد اخوت نبسته و بیعت نکرده اند که نتوانند به آن پشت کنند. آنچه این توهم را در احمدی نژاد متورم کرد سفرهای استانی بود. مردمی که به آرزو و امید در پی رئیس جمهور خود می دویدند تا با عریضه ای مشکلاتشان را به او بفهمانند. گونی ها پر از عریضه می شد و احمدی نژاد پر از غرور که اینان مردمی هستند که آمده اند تا دوباره رأی خود را تأیید و تجدیدمیثاق کنند. از همین جا بود که  احمدی نژاد از دست رفت. مردم فریبی که مردم فریبش دادند. حسن روحانی نیز از این بلا در امان نیست، او باید بداند مردم به او رأی داده اند و چشم انتظارند تا صحت رأی شان ثابت شود. در خرداد ٩٢ مردم و نخبگان ثابت کردند به مسائل سیاسی عمیق و رندانه و در بدترین حالت منفعت طلبانه نگاه می کنند. این حق مسلم آنهاست که این گونه نگاه کنند، چون فقط یک فرصت دارند و یک برگه رأی. ماحصل صندوق رأی، رئیس جمهوری است که از دل این سازوکار مدرن بیرون می آید؛ پس بیعت معنا ندارد. درستی این برداشت مردم و مفهوم رأی زمانی اثبات شد و عینیت پیدا کرد که در خرداد ٩٢ مردم با این پیام مهم روبه رو شدند که حتی اگر به نظام هم انتقاد ندارند اما باید برای تعیین سرنوشت خودشان رأی بدهند. این نقطه عطفی در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود که مردم و نظام، به توافق مهمی دست یافتند: میزان رأی ملت است و صیانت از آن. ادامه این بحث و مقایسه این انتخابات با دوره های دیگر اگرچه جذاب است؛ اما اطاله کلام همواره دل آزار است. اما اینک روحانی با دو وضعیت متفاوت روبه رو است: یکی عرضی و دیگر طولی. در وضعیت عرضی حسن روحانی وارث و نماینده چهره های اصلاح طلب است. در مسیر خود نمی تواند از مسیر اصلاحات و پیشگامان آن دور یا منفک شود. این نه به نفع خودش است نه به نفع اصلاحات. البته حسن روحانی اثبات کرده در این مسیر ثابت قدم بوده. پیشنهادش درباره رفراندوم حرکتی روبه جلو و فضاساز است. پافشاریش بر برخورد قانونی و عقلی با مسئله ارشاد و ایجاد فضایی بازتر از قبل در حوزه هنر و ادبیات و اندیشه از این دست است. وضعیت دوم، طولی است. حسن روحانی در طول مصائب احمدی نژاد گام برمی دارد، مصائبی که گاه به نظر می رسد آگاهانه به این کشور تحمیل شده است تا منافع اقلیتی را دست وپا کند. حسن روحانی و کابینه اش حق دارند تا مدتی به توصیف وضعیت به جامانده از دوره قبل بپردازند تا مشکلاتی را که  سر راهشان قرار دارد به مردم اعلام کنند و گاهی هم دل مخالفان را خنک کنند اما در پایان هر دوره درو خرمن، مردم چشم به گونی های پر و قابل شمارش دارند. حسن روحانی و اصلاح طلبان باید بدانند و تجربه هم ثابت کرده رأی فقط یک رأی است. اگر مردم نخواهند یا نتوانند در یک یا  دو دوره ریاست جمهوری رأی شان را پس بگیرند اما در فرصتی مقتضی اثر خود را خواهند گذاشت و اثبات خواهند کرد در مدتی کوتاه می شود آنها را فریب داد اما در بلندمدت نه، و ازهمین روست که یکی دیگر از ویژگی های انتخابات خرداد ٩٢ این بود که مردم ثابت کردند با کسی عهد اخوت نبسته اند و به همین دلیل ٢٤ میلیون رأی شمرده شده احمدی نژاد به یکباره با حضور سعید جلیلی، ادامه طبیعی آن خط مشی، در انتخابات ریاست جمهوری تا حدود چهار میلیون کاهش می یابد. این رأی با احتساب رأی سازمانی این گروه یعنی باخت در انتخابات و تاخت با هیچ؛ اما پاشنه آشیل جدی حسن روحانی، بحران محیط زیست است؛ بحرانی که سیاسی نیست و بحرانی تمدنی است که البته رئیس جمهور به اهمیت آن واقف است. اما در بیان آن کمی خام دستانه عمل کرد. در فرصتی دیگر می شود به این بحران پرداخت.   *سردبیر روزنامه شرق
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code