| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران:شورای نگهبان لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای کاسپین را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد. به گزارش ایلنا، لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای کاسپین مصوب جلسه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به گزارش نگاه ایران بهارستان نشینان کلیات این لایحه را با ۱۵۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر تصویب کرده بودند. نمایندگان مجلس در ادامه ماده واحده این لایحه را با ۱۴۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. براساس این مصوبه مجلس، موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای کاسپین مشتمل بر یک مقدمه و ۱۸ ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود. طبق تبصره این ماده واحده نیز مقرر شد در اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ این موافقت نامه رعایت اصول ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code