| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایران:شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در مرحله دوم انتخابات مجلس موافقت نکرد.  شورای نگهبان در نامه ای به وزارت کشور با پیشنهاد برگزاری انتخابات الکترونیکی در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی به علت باقی ماندن مشکلات قانونی و فنی موافقت نکرد. متن این نامه به شرح زیر است: جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۷۱۴۴۸ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوع در جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ شورای نگهبان مطرح و با عنایت به اینکه مشکلات قانونی و فنی همچنان باقی است و تغییری در شرایط مذکور ایجاد نشده پیشنهاد مذکور مورد موافقت قرار نگرفت. به گزارش نگاه ایران انتخابات دهمین دوره مجلس در دو حوزه انتخابیه رودبار و دو کرسی رشت به دور دوم کشیده شد. بدین ترتیب افراد واجد شرایط رای در این دو حوزه انتخابیه باید به شکل گذشته در این عرصه حاضر شوند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code