چهارشنبه، 12 آذر 1399 | 2020 Wednesday 02 ,December  
نگاه ایران/گروه اجتماعی:میدان شهرداری رشت همزمان با سنت چهارشنبه سوری شاهد لحظات مفرح بود. این لحظات شاد با همراهی شهروندان و همچنین برنامه های شهرداری ممکن شد. در ادامه گزارش تصویری پویا بازارگرد و مهرداد احمدی را این جشن سنتی را مشاهده می کنید.

چهارشنبه سوری رشت (18) چهارشنبه سوری رشت (3) چهارشنبه سوری رشت (5) چهارشنبه سوری رشت (14) چهارشنبه سوری رشت (17) چهارشنبه سوری رشت (12) چهارشنبه سوری رشت (2) چهارشنبه سوری رشت (15) چهارشنبه سوری رشت (13) چهارشنبه سوری رشت (16) چهارشنبه سوری رشت (6) چهارشنبه سوری رشت (1) چهارشنبه سوری رشت (19)  چهارشنبه سوری رشت (9) چهارشنبه سوری رشت (7) چهارشنبه سوری رشت (11) چهارشنبه سوری رشت (8)

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code