سه شنبه، 04 آذر 1399 | 2020 Tuesday 24 ,November  
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: گروهی از جوانان گیلانی با همراهی فاطمه شیرزاد و رضا موسوی روزان دو عضو شورای شهر رشت عصر روز گذشته با حضور در آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت در آستانه سال نو ساعاتی را با آنها سپری کردند و با اجرای برنامه هایی باعث شادمانی آنها شدند. کامیار تعالی پسند درباره این بازدید به نگاه ایران گفت:این گروه با عنوان وارش به تازگی در فضای مجازی تشکیل شده است. او که به عنوان مدیر و سرپرست این گروه فعالیت می کند افزود:به فاصله کمی شمار افرادی که برای فعالیتهای خیریه در گروه وارش ابراز علاقه کردند افزایش قابل توجهی پیدا کرد. به گفته تعالی پسند ،علاقه مندان با تهیه لوازم مختلف در راستای شادمانی ساکنان آسایشگاه سالمندان در این بازدید حاضر شدند. حاضران با اهدای گل و همچنین هنرمندان جوان با نواختن موسیقی لحظات شادی را برای ساکنان این خانه فراهم کردند. آسایشگاه معلولان و سالمندان (7) آسایشگاه معلولان و سالمندان (8) آسایشگاه معلولان و سالمندان (9) آسایشگاه معلولان و سالمندان (10) آسایشگاه معلولان و سالمندان (12) آسایشگاه معلولان و سالمندان (13) آسایشگاه معلولان و سالمندان (14) آسایشگاه معلولان و سالمندان (15) آسایشگاه معلولان و سالمندان (16) آسایشگاه معلولان و سالمندان (17) آسایشگاه معلولان و سالمندان (18) آسایشگاه معلولان و سالمندان (19) آسایشگاه معلولان و سالمندان (20) آسایشگاه معلولان و سالمندان (21) آسایشگاه معلولان و سالمندان (22) آسایشگاه معلولان و سالمندان (23) آسایشگاه معلولان و سالمندان (24) آسایشگاه معلولان و سالمندان (25) آسایشگاه معلولان و سالمندان (27) آسایشگاه معلولان و سالمندان (28) آسایشگاه معلولان و سالمندان (1) آسایشگاه معلولان و سالمندان (2) آسایشگاه معلولان و سالمندان (3) آسایشگاه معلولان و سالمندان (4) آسایشگاه معلولان و سالمندان (5)

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code