چهارشنبه، 12 آذر 1399 | 2020 Wednesday 02 ,December  
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: چند روزی است که عابرین میدان گاز (تقاطع غیرهمسطح نیایش) رشت شاهد تغییراتی در ستون های این تقاطع هستند. اگر از زیر پل عبور کنید ناخودآگاه نگاه تان به گل هایی که جای ستون ها خشک و سرد سیمانی را گرفته است می رود. پیمان بازدیدی، مدیرعامل موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما در این رابطه به نگاه ایران گفت: این طرح حدود یک سال قبل توسط کار گروه این موسسه به دلیل کم بودن سرانه فضای سبز در رشت مطرح شد. طرح اولیه این کار توسط سعید خباز و ستاره پورمهدی به سازمان زیبا سازی شهرداری رشت داده شد. او گفت: در مرحله بعد طرح توسط مهندس لیدا حسن پور تکمیل شد. همچنین وی اظهار کرد: با اجرای این طرح ۲۰۰ متر مربع به سرانه فضای سبز این منطقه اضافه شده است. بازدیدی افزود: این طرح توسط شرکت «گیل گُل آذین» در حال اجرا شدن است. بازدیدی همچنین خاطر نشان کرد پیشنهاد اولیه اجرای این طرح در پل یخسازی بود که پس از صحبت های صورت گرفته ابتدا در تقاطع نیایش و اگر بازدهی مناسب بود در دیگر نقاط نیز اجرا خواهد شد لیدا حسن پور کار شناس طراحی فضای سبز و کشاورزی در حاشیه اجرا این طرح در تقاطع نیایش به نگاه ایران گفت: هدف از این طرح استفاده بهینه از فضا های شهری ضمن بالا بردن سرانه فضای سبز است. او گفت: متریال های زیادی برای اجرای گرین وال وجود دارد اما با توجه به استوانه ای بودن ستون ها در زیر پل نیایش، از پارچه برای قرار دادن گل ها در داخل آن استفاده شده است. او ادامه داد: برای هر گل به صورت جداگانه سیستم آبیاری هوشمند قطره ای و با سیستم plc (power line carrier) در نظر رفته شده است که توسط لوله کشی و با منبع آبی که در زیر پل قرار دارد هر 24 ساعت آبیاری این گل ها به صورت خودکار و بدون نیاز به نیروی انسانی و با توجه به نبودن چاه برای آب رسانی به گل ها، توسط یک منبع آب انجام می گیرد. حسن پور در خصوص گل های مورد استفاده در این طرح گفت: در انتخاب گل ها نیز بیشتر از گل های رَونده استفاده شده است تا بتوانند سریع تر رشد کنند تا پارچه های سطح ستون را پوشش دهند که بعدا و در پروژه های بعدی می توان از گونه های دیگری نیز استفاده کرد.

گرین وال رشت (1)

گرین وال رشت (5)

گرین وال رشت (3)

گرین وال رشت (2)

گرین وال رشت (4)

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code