| چهارشنبه، 06 مرداد 1400
[caption id="attachment_1918" align="alignnone" width="131"]احمد غلامی * احمد غلامی *[/caption] این حکایت خیلی تکراری است، اما حتی بعضی حکایت های تکراری هم به تکرار شنیدنش می ارزد. روزی خبرنگاری از برنارد شاو، نویسنده طناز انگلیسی می پرسد: «شما برای چه می نویسید؟» و برنارد شاو به صراحت جواب می دهد: «برای پول». برنارد شاو که می داند این جواب صریح و قاطع و دور از انتظار در زمان و فضای آرمانی آن روزگار چندان به مزاج خبرنگار خوش نیامده از او می پرسد: «شما برای چه می نویسید؟» خبرنگار که انگار چیزی در گلویش مانده می گوید: «برای انسانیت». برنارد شاو می گوید: «خب، معمولا آدم برای چیزی می نویسد که ندارد. من پول ندارم». حیرت انگیز نیست که پای نزدیکان و مدیران دولت احمدی نژاد به دلایل مالی، حقوقی و سوءمدیریت به زندان باز شده است. آنها از چیزی می نوشتند و حرف می زدند که نداشتند. «روحیه مهرورزی، رایحه خوش خدمت و ایضا پاک دستی.»این طور که پیش می رود، حمید بقایی نه اولین نفر و نه آخرین نفر از مدیران احمدی نژاد است که احضار و احتمالا زندانی خواهد شد، اما این حیرت انگیز است که دولت احمدی نژاد بیش از هر دولت دیگری در مظان اتهام قرار گرفته و مجرم شناخته شده است. واقعا بی انصافی است همه تقصیر این وقایع را به گردن احمدی نژاد و دولتش بیندازیم. بالاخره آنچه بدیهی است فضای سیاست داخلی ایران است که مستعد پرورش و بروز این گونه خلاقیت هاست. در سازوکار سیاست داخلی ایران چه شکاف هایی پدید آمده است که منجر به بروز این دست درازی ها می شود؟ این را نمی شود نادیده گرفت که «دولت ایرانی» به عنوان مجری سیاست ملت نسبت به دولت های دیگر بعضا در منطقه و قطعا در جهان اول از اختیارات کمتری برخوردار است؛ یعنی تئوری «فسادانگیزی قدرت مطلق» درباره دولت های ایران چندان صادق نیست. چون در دولت های ایران موازنه قدرت به گونه ای است که حتی نوعی ناکارآمدی ایجاد می کند. البته این اتفاق در دولت احمدی نژاد را می شود به گردن گران شدن نفت انداخت. بشکه ای ١٢٠ دلار، پولی است که در هر دولتی می تواند زلزله فساد ایجاد کند و شاید خیلی به پاک دستی و کج دستی هم ربطی نداشته باشد. به خصوص اینکه آدمی بیشتر تمایل به شر دارد و به همین دلیل هم بیش از آنکه به پاک دستی فکر کند، کج دست است. به ویژه در کشورهای نفتی که حفره های بسیاری برای دستیابی و رسیدن به این گنج های بادآورده آدمی را وسوسه می کند. اما آنچه نکته اساسی تر است و می شود آن را به عنوان نوع نگاه دیگر مطرح کرد این است که در ایران راه رفت وبرگشت قدرت و ثروت مسیری متفاوت با دیگر جاهای دنیا طی می کند. به بیان ساده تر، این قدر که قدرت مجرای برخورداری از ثروت است، ثروت در معادلات قدرت نقش ندارد. در کشورهای سرمایه داری ثروت می تواند به قدرت تبدیل و در بازتاب بیرونی آن سپس به تأسیس حزبی سیاسی منجر شود. ثروتی که منشأ اثرگذاری در بدنه دولت ها و سیاست است، آن هم به شکل کاملا روشن و شفاف. البته در جهان هایی که دموکراسی در آنها نهادینه شده. اما مسیر کسب و انباشت ثروت در ایران به برخورداری از قدرت منجر نمی شود و کاملا برعکس، همواره هستند کسانی که می کوشند به قدرت برسند و از بلندای نردبان قدرت به راحتی بتوانند از شاخه های این درخت، میوه های ثروت بچینند. شاید بی دلیل نباشد هرکسی که نسبتی با سیاست دارد، دغدغه اش بالارفتن از نردبان قدرت است. آن هم نه به عشق سیاست، بلکه به عشق رسیدن به ثروت و منتفع شدن از سفره های نفتی که در نهاد های دولتی پهن است. حالا حکایت بقایی، بقای همین سیاست است. سیاستِ از قدرت به ثروت رسیدن که دولت احمدی نژاد مظهر و آینه تمام نمای آن بود. *سردبیر روزنامه شرق
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code