| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نشست شهردار رشت با مشاور معاون وزارت امورخارجه:
       کد خبر: 33915
نگاه ایران: نشست شهردار رشت با دکتر رضایی مشاور معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه و مسوول نمایندگی های داخلی وزارت، با حضور دکتر باقری پور، رییس نمایندگی وزارت امور خارجه دکترثابت قدم شهردار رشت، دکتر رضایی و فاطمه قدیمی حرفه، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل روز دوشنبه برگزار شد. وی با اشاره به وضعیت مطلوب گردشگری در گیلان خاطر نشان کرد : استان گیلان  به دلیل عقبه هنری و تاریخی و نیز به واسطه حضور تعداد زیاد پزشکان  متخصص در گیلان حایز اهمیت می باشد دکتر ثابت قدم  تصریح کرد با وجود اینکه استان گیلان و شهر رشت یک وروردی گردشگری بالغ بر ۴ میلیون اما  برنامه ریزی مطلوبی در این زمینه صورت نگرفته است . شهردار رشت با اشاره به دو مزیت شهر رشت در زمینه های خواهر خواندگی های و شبکه های شهر خلاق  خوراک اذعان داشت : با توجه به موفقیت شهر رشت در حوزه سلامت و تغییرات عمرانی پیشنهاد می شود تا مصداق عملیاتی برنامه  ها در راستای افزایش  کمی  و کیفی زندگی مردم لحاظ شده و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم در  سطح بین الملل نیز با همین محور پیش رود . وی افزود : رشت در حال حاضر دارای مزیت های بیشماری برای سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری است به عنوان مثال می توان به منابع آب نسبت به سایر شهرهای مرکز رشت که  در معرض بحران بی آبی قرار دارند اشاره کرد. همچنین دکتر رضایی  با اشاره به انسجام  و تمیزی  امکانات جمعیت شهر رشت یادآور شد : شهر رشت توانایی های بسیاری  را در زمینه خواهر خواندگی ، ارتباطات و تعاملات آتی را که با کشورهای مختلف  دارد . وی  افزود : بسته های های پیشنهادی با مشارکت شهرداری و دولت برای توسعه مناسبات در حال انجام است. وی  عنوان کرد :  نقش وزارت خارجه در استان با حضور آقای دکتر باقری پور پر رنگ تر شده و با توجه به مزیت شهر رشت از جمله آب و هوای خوب و استان گردش پذیر بودن باید ذهنیت سازی و بسترسازی مناسب انجام پذیرد و همچنین در زمینه حمل و نقل هوایی هم می بایست برای تهیه پکیج ارتباطی و اقتصادی ما بین کشور ما با  سفرای کشورهای  دیگر تمهیداتی اتخاذ گردد. 02120 02118    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code