| پنجشنبه، 03 تیر 1400
نگاه ایران: دکتر محمود سریع القلم در یک یادداشت کوتاه با خود عهد کرده است طی سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۵ کار مشخص را با دقت انجام دهد. استاد علوم سیاسی و نویسنده و نظریه پرداز توسعه در یک یادداشت کوتاه با خود عهد کرده است طی سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۵ کار مشخص را با دقت انجام دهد. شاید در نگاه اول نقل یک یادداشت خصوصی در تارنمایی عمومی شگفت آور در نظر آید اما اولا این یادداشت خصوصی نیست چون در وب سایت شخصی ایشان انتشار یافته و با بازنشر آن در «عصر ایران» موافقت کرده است. ثالثا می تواند الگویی برای هر یک از ما باشد. پس در نخستین روز سال جدید (۱۳۹۵) مانند دکتر سریع القلم با خود عهد ببندیم چند کار مشخص و قابل اجرا را انجام دهیم تا از زندگی بیشتر لذت ببریم و مدنی تر زندگی کنیم: «با خود عهد می کنم که طی سال ۱۳۹۵ پنج مورد زیر را با دقت انجام دهم: ۱- بیشتر سوال کنم تا قبول کنم. ۲- ۱۰ درصد مصرف آب، برق، بنزین و گاز را کم کنم. ۳- کتاب «شعاع شمس» دکتر غلامحسین دینانی را دو بار بخوانم. ۴- نیم روز در هفته برای شناخت و مبارزه با خودخواهی­ های خود وقت بگذارم. ۵- با دو نفر بهتر از خودم، بسیار معاشرت کنم.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code