| سه شنبه، 25 خرداد 1400
حجت-الاسلام-محمد-ادریسینگاه ایران/ حجت الاسلام محمد ادریسی اگر شهید مدرس امروز زنده بود با صدایی رسا می گفت: دیانت، رهبر سیاست است و نه سیاست، رهبر دیانت. باید توجه داشت که نتیجه‏ سیاست‏ با دیانت حداقلی شبیه طاغوتیان شدن است. حفظ حقوق تک تک افراد جامعه و مهم دانستن معیشت و معاد در اداره امور روزانه آن ها از ضروریات سیاست اسلامی است. بدون توجه به آرمان ها و اهداف متعالی اسلامی سخنی نگوییم و عملی را انجام ندهیم؛ چرا که در این صورت بی تردید شکست هم در مسائل مربوط به داخل و هم در ارتباط با خارج حتمی خواهد بود، باید به گونه ای وارد صحنه ها شد که اسیر تحریم ها وتهدید ها و تطمیع های قدرت های پوشالی غرب و شرق نشد که هیچ بلکه پیروزمندانه از بحران ها بیرون آمد. پر واضح است که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست، این جمله کوتاه اما پر معنی از یک بعد، نشان دهنده بینش یک روحانی مسلمان بیدار یعنی شهید مدرس اعلی الله مقامه الشریف را در عمل و در جهت نسبت به مقوله دین و سیاست اسلامی تبین می کند و از سوی دیگر وضعیت ناگوار حاکم بر زمانه آن شهید بزرگوار است؛ که در روزگاری درصحنه حاضر بود که مردم، شاهد رویکرد اعتزال و کناره گزیدن و رهبانیت نخبگان مذهبی به سیاست بودند. اما اگر شهید مدرس امروز زنده بود با صدایی رسا می گفت: دیانت رهبر سیاست است ونه سیاست رهبر دیانت. یعنی دین به سیاست‏ جهت مى‏ دهد و نه بالعکس. باید توجه داشت که نتیجه سیاست‏ با دیانت حداقلی شبیه طاغوتیان شدن است. و آنچه که ما در خطبه۴۱ نهج البلاغه می خوانیم و باید به آن عمل کنیم در حقیقت تبلور همین معنى است. امیر مؤمنان على (علیه السلام) چنین مى فرماید: من به خوبى از تمام ریزه کاریهاى سیاست مخرّب باخبرم، و راه هاى پیروزى بر دشمن را دقیقاً مى دانم و توانایى به کار بستن آن ها را دارم، ولى مى دانم که حفظ ارزش ها هرگز اجازه بسیارى از این چاره جویى هاى سیاسى را که از اصول شیطانى سرچشمه مى گیرد نمى دهد! من چشم به اوامر و نواهى الهى دوخته ام، هر جا به من اجازه پیشروى بدهد مى روم، و هر جا مانع شود، باز مى ایستم. در دوران قبل از انقلاب اساس همه فعالیت های سیاست مداران آن ها علاوه بر حفظ پادشاهی و گسترش نفوذ و قدرت، گاهی برای تظاهربه دیانت، به انتشار قرآن و کتب مذهبی می پرداختند و حج و مشهد وقم و کربلا می رفتند و بسیاری از اوقات نیز در مقابل آیات و روایات معصومین (ع) قد علم می کردند و زمانی نیز بی تفاوت از کنار آن دستورات الهی می گذشتند. اختلاف دیدگاه ها باعث مى شود که گاه افراد بی اطلاع از اسلام یا کم اطلاع از آن به حامیان قوانین الهى خرده بگیرند و رفتار و اعمال آن ها را از روی ساده دلی و خوش خیالی و عدم آگاهى کافی به روش ها وعرفیات و سنت های سیاست حاکم بر جهان حمل کنند، غافل از اینکه آن ها در عالم دیانت جهت دهنده به سیاست ها سیر مى کنند که اصول و ضوابط حاکم بر آن جز روش های برگرفته از اسلام اصیل را برای اصلاح مضر می دانند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code