| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران /پویابازارگرد: صد و سی و دومین جلسه شورای شهر رشت مانند هفته های گذشته با تاخیری حدود ۱/۵ ساعته با غیبت چهار عضو شورای شهر برگزار شد.(گزارش مشروح جلسه) جلسه شورای شهر رشت (1) جلسه شورای شهر رشت (2) جلسه شورای شهر رشت (4) جلسه شورای شهر رشت (6) جلسه شورای شهر رشت (5) جلسه شورای شهر رشت (11) محمد رفیعی رضا رسولی جلسه شورای شهر رشت (9) رضا موسوی روزان‬ عباس صابر علی بهارمست فاطمه شیرزاد جلسه شورای شهر رشت (16) جلسه شورای شهر رشت (13) فرامرز جمشیدپور جلسه شورای شهر رشت (22) فرانک پیشگر محمد حسین کارگرنیا جلسه شورای شهر رشت (23) محمود باقری مسعود کاظمی جلسه شورای شهر رشت (14) امیرحسین علوی جلسه شورای شهر رشت (27)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code