| پنجشنبه، 03 تیر 1400
نگاه ایران/گروه اجتماعی: در جریان مراسم بزرگترین نهال کاری شهری کشور که صبح امروز با همکاری موسسه سبزکاران بالان و شهرداری منطقه دو رشت در پارک محتشم برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن غرس نهال، برگه ای را به عنوان «شناسنامه درخت» با نام و آرزوی خودشان به آن وصل کردند. از برگه های جالب امروز، برگه آرزوی محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت «اتمام توسعه شهر در اسرع وقت» و آرزوی رضا رسولی عضو شورای شهر رشت «آسمان آبی، زمینی پاک و فردایی زیبا برای رشت زیبا» بود. روز درختکاری (21)  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code