پنجشنبه، 06 آذر 1399 | 2020 Thursday 26 ,November  
نگاه ایران: مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در واکنش به انتشار خبری با موضوع «ازدواج یک شبه ۵۰ دانش آموز پارسیانی» با رد این خبرگفت: آموزش و پرورش هیچ اقدام سازمانی برای ازدواج دانش آموزان نداشته است و اظهارات منتشر شده در برخی رسانه ها خلاف واقع و عاری ازحقیقت است. علی کرمپور افزود: طی روزهای اخیر خبری با این عنوان در برخی رسانه ها منتشر شد که موجب برداشت های نادرستی از موضوع و بهره برداری جهت دار برخی رسانه ها شده است. آموزش و پرورش استان هرمزگان و شهر پارسیان در برگزاری برنامه یا همایش ازدواج جمعی هیچ نقشی نداشته است چرا که اساسا این امر درحیطه وظایف آموزش و پرورش قرار نمی گیرد. وی ادامه داد: آنچه موجب برداشت های نادرست از موضوع و دستمایه رسانه های مختلف شده است برگزاری همایشی ازسوی برخی نهاد ها و تشکل های صنفی باهدف آشنایی خانواده ها با آسیب های اجتماعی و آموزش مهارت های زندگی بوده است که در این میان با برداشت نادرست برخی رسانه ها، از این برنامه تعبیر به جشن ازدواج شده است. به گفته ی کرمپور، نظیر چنین برنامه های آموزشی توجیهی با موضوعات مختلف یک عرف معمول است که از سوی نهاد ها و تشکل های مختلف برگزار و از خانواده ها که قطعا بدنه اصلی آموزش و پرورش هستند برای شرکت دعوت می شود. وی گفت: همایش یاد شده نیز دقیقا در همین راستا بوده است که طی آن دو تن از کار شناسان روان شناسی جهت آشنایی خانواده ها با آسیب های اجتماعی وهمچنین آموزش مهارت های زندگی به اجرای برنامه پرداخته اند. مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین گفت: با توجه به اینکه نهاد ها و ادارات مختلفی در این همایش شرکت داشتند کمیته امداد به مزدوجین تحت پوشش خود که هیچ کدام از آنان نیز دانش آموز نبودند هدایایی به رسم معمول اهدا کرده است. این مقام مسئول همچنین گفت: آنچه در رسانه های مختلف از جانب کار شناس امور بانوان آموزش و پرورش شهرستان پارسیان در رسانه ها منتشر و تفسیر جهت دار شده است، برداشت های رسانه ای است واساسا وی هیچ گونه مصاحبه ای با رسانه ها دال براین موضوع نداشته است. کرمپور تاکید کرد: برخلاف ادعای برخی رسانه ها اجرای عدالت آموزشی و پوشش فراگیر تحصیلی به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های وزارت آمووزش و پرورش است که با دقت نظر و حساسیت فراوان از سوی آموزش و پرورش هرمزگان دنبال می شود که در این ارتباط افزایش پوشش تحصیلی دختران به ویژه در مناطق محروم در اولویت قرار دارد. وی گفت: به منظور پوشش حداکثری تحصیلی و انسداد مبادی بیسوادی و همچنین فراهم شدن زمینه تحصیل دانش آموزان دختر در مناطق کمتر توسعه یافته که استان هرمزگان در شمار استان های با این شاخص در کشور است همه ظرفیت ها بسیج شده تا حتی یک دانش آموز نیز به واسطه کمبود امکانات و سایرمشکلات از تحصیل بازنماند. مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان از رسانه های جمعی درخواست کرد با توجه به اهمیت آموزش و پرورش و حساسیت جامعه و افکارعمومی درخصوص تحولات و برنامه های این مجموعه از انتشار و انتساب اخبار غیرواقعی خودداری کنند و آموزش وپرورش را در مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین که اولویت آن عدالت آموزشی، پوشش تحصیلی و انسداد مبادی بیسوادی است یاری دهند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code