| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران: رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک معتقد است که «افزایش تسهیلات بانکی یک فرصتی برای شکاندن یخ رکود بازار مسکن است.» با تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار، سقف وام مسکن زوجین به ۱۶۰ میلیون تومان رسید؛ به طوری که با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان به ترتیب ۱۶۰ میلیون تومان در شهر تهران، ۱۲۰ میلیون تومان در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۸۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد. شورای پول و اعتبار همچنین مجوز اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن از ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان به ترتیب ۱۰۰ میلیون تومان در شهر تهران، ۸۰ میلیون تومان در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر و ۶۰ میلیون تمان در سایر مناطق شهری بر روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک را صادر کرد. در همین خصوص، حسام عقبایی در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تصمیم جدید شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش وام مسکن اظهار داشت: «مطمئنا افزایش تسهیلات بانکی در شرایط کنونی اقتصاد کشور، یکی از اصلی ترین راهکارهای خروج از رکود است.» وی افزود: «من فکر می کنم افزایش تسهیلات بانکی کمک می کند به این که سرعت خروج از رکود را با گام های بلندتری برداریم.» رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک درباره وام ۱۶۰ میلیونی مسکن تصریح کرد: «این تسهیلاتی که اعلام کردند برای زوج های جوان است، به طور قطع می تواند موثر باشد برای این که خروج از رکود اتفاق بیفتد.» عقبایی عنوان کرد: «پیش بینی ما این بود که در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۵ خروج از رکود را تجربه کنیم و امیدواریم فاز اول خروج از رکود را شاهد باشیم و در ۶ ماه دوم سال آینده رونق به بازار باز گردد.» وی ادامه کرد: اگر پرداخت این تسهیلات در ۳ ماه اول سال آینده عملیاتی و اجرایی شود، قاعدتا می تواند کمک کند به این که خروج از رکود با سرعت پیش رود و گام های اساسی تری را در جهت رونق بازار مسکن برداریم.» رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: «فقط نکته این جاست که شورای پول و اعتبار یک توجه ویژه ای باید به سایر دهک های ضعیف و متوسط جامعه داشته باشد و مخاطبان این تسهیلات افراد بیشتری باشند. همچنین اقساط این تسهیلات به گونه ای باشد که بازپرداخت آن برای عموم مردم به خصوص اقشار حقوق بگیر قابل پرداخت باشد و بتواند جاذبه ایجاد کند.» عقبانی افزود: «در مجموع افزایش تسهیلات بانکی را مثبت ارزیابی می کنم و این تسهیلاتی که بدون سپرده مقرر شده بانک مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کند، می تواند گام دیگری در جهت رونق بازار مسکن باشد و کمک کند در جهت این که خروج از رکود با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد.» وی درباره این که آیا تا این حد منابع مالی برای پرداخت این تسهیلات وجود دارد و یا پرداخت این تسهیلات نیز با دست انداز مواجه می شود؟ تصریح کرد: امیدواریم که این اتفاق رخ ندهد. البته ما مطلع هستیم که دولت با مشکلات مالی مواجه است، اما یکی از بسته های دولت برای خروج از رکود، مسکن است که به نظر من می طلبد توجه ویژه ای به آن صورت گیرد.» رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک عنوان کرد: «امید داریم که این حرکت نشانه ای از توجه ویژه تر آن به بازار مسکن باشد و کمک کند بازار مسکن دچار رونق شود؛ چراکه رونق بازار مسکن منجر به یک تحول عمیقی در اقتصاد کشور می شود.» عقبایی درباره اقساط تسهیلات مسکن و خبرهایی درباره این که اقساط این تسهیلات هم تا حداکثر ۲. ۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت، گفت: رقم اقساط تسهیلات بالاست. این موضوع باید در نظر گرفته شود که هم زمان بازپرداخت را بیشتر و هم اقساط کمتری دهند تا جاذبه بیشتری ایجاد شود.» وی تاکید کرد: «افزایش تسهیلات بانکی یک فرصتی برای شکاندن یخ رکود بازار مسکن است.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code